Slovensko nedostatočne chránilo karpatské bukové pralesy, tvrdí NKÚ

vo svojej správe zameranej na kontrolu systému chránených území na východe krajiny.

Na problémy už skôr upozorňovali slovenskí ekológovia a Svetový fond na ochranu prírody (WWF), vláda sľúbila nápravu.

Bukové pralesy sú na zozname svetových prírodných a kultúrnych pamiatok UNESCO.

Najvyšší kontrolný úrad SR zistil nedostatky pri stanovení a zabezpečení ochrany na území bukových pralesov. „Nezrovnalosti v tejto lokalite pretrvávajú od predloženia nominačného projektu a vyhlásenia územia za lokalitu svetového dedičstva UNESCO v roku 2007,“ uviedol úrad, ktorý sa zameral na celú lokalitu národného parku Poloniny, na ktorého území sa nachádza časť bukových pralesov.

Dozorný úrad upozornil, že súčasný stav a pridelené peniaze nezaručujú dlhodobú udržateľnosť pri plnení medzinárodných záväzkov na chránenom území.

Výbor svetového dedičstva UNESCO vlani Slovensko vyzval, aby okrem iného zabezpečilo ochranu lokalít pred ťažbou dreva. Slovenskí ekológovia kvôli nedostatočnej ochrane územia zase navrhli vyškrtnúť slovenskú časť bukových lesov zo zoznamu svetového prírodného dedičstva.

Slovenská vláda predtým sľúbila nové opatrenia na zvýšenie ochrany pralesov. WWF však minulý týždeň uviedol, že príslušná správa nezabezpečuje plnú ochranu tak, ako to žiadal výbor UNESCO.

Slovenská časť bukových pralesov s rozlohou 5766 hektárov sa nachádza na východe krajiny v lokalitách národného parku Poloniny a chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Na zoznam UNESCO boli zapísané bukové pralesy aj v iných krajinách. (čtk)

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte na editori@dennikn.sk.

Najnovšie z kategórie: Slovensko

Newsfilter Tomáša Gálisa: Fico je premiérom už desiaty rok. Keď predsedal prvej vláde, už pätnásť rokov tu fungoval Volkswagen a autá začali vyrábať aj Kia a Peugeot Citroën. Medzitým stále opakoval, že máme priveľa absolventov gymnázií a humanitných vysokých škôl a že naša ekonomika si žiada niečo iné. No vždy zostalo len pri slovách.

Najčítanejšie

| |