Niektoré bytové družstvá si začali účtovať poplatky za ochranu osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov však na ne nevidí dôvod a ľudia ich môžu odmietnuť.

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov:

Prevádzkovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie primeranej úrovne ochrany osobných údajov dotknutých osôb úhradou poplatku na tento účel. Prevádzkovateľ je povinný chrániť osobné údaje dotknutých osôb z nového zákona (ex lege) tak, ako to bolo doteraz. V danom prípade teda nejde o „nadštandard“ poskytovania služieb upravených medzi zmluvnými stranami.

Ak dotknutá osoba odmietne uhrádzať takýto poplatok prevádzkovateľovi a prevádzkovateľ nebude poskytovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov dotknutým osobám, porušuje nový zákon, pretože si nesplnil všetky povinnosti, ktoré mu nový zákon ukladá ako prevádzkovateľovi, a v danom prípade mu môže úrad uložiť pokutu podľa § 104 ods. 1, 2 nového zákona.

Z pohľadu civilného práva by bola takáto zmluva v časti zbavenia sa zodpovednosti prevádzkovateľa poskytovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov dotknutej osobe NEPLATNÁ. Prevádzkovateľ sa zodpovednosti podľa nového zákona chrániť osobné údaje dotknutých osôb zmluvnými dojednaniami zbaviť nemôže.

(dataprotection.gov.sk)

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte na Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte na.

Najnovšie z témy:

Najčítanejšie

| |