Európska komisia navrhla zrušiť striedanie zimného a letného času už v roku 2019. Členské štáty by mali samy rozhodovať o tom, či sa ich občania budú riadiť letným alebo zimným časom.

V stredu o tom vo svojom prejave v EP hovoril predseda Komisie Juncker, v piatok ho oficiálne predostrela aj Komisia.

Účelom legislatívneho návrhu je zabezpečiť, aby sa všetky zmeny vykonali v koordinácii medzi susediacimi krajinami. Zaručilo by sa tým riadne fungovanie vnútorného trhu a zabránilo odlišným systémom, ktoré by mohli byť výsledkom situácie, keď by niektoré členské štáty zostali pri úprave zmeny času a iné túto prax ukončili.

Návrhom Európskej komisie sa majú ukončiť sezónne zmeny času na celom území Európskej únie; stanovuje sa jednoznačný a krátky harmonogram nadobudnutia účinnosti zmeny systému a podporujú sa konzultácie na vnútroštátnej i európskej úrovni, aby sa zaručil koordinovaný postup medzi členskými štátmi.

Podľa zvyčajného postupu návrh Európskej komisie poputuje na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ.

Členské štáty by podľa návrhu EK boli povinné najneskôr do apríla 2019 oznámiť, či plánujú trvalo zaviesť letný alebo zimný čas. Posledná povinná zmena na letný čas by prebehla v nedeľu 31. marca 2019. Po tomto dátume by členské štáty, ktoré by chceli trvalo zaviesť zimný čas, mohli vykonať poslednú sezónnu zmenu času v nedeľu 27. októbra 2019. Potom by už sezónna zmena času viac nebola možná.

Tento harmonogram je podmienený tým, že Európsky parlament a Rada EÚ prijmú návrh Komisie najneskôr do marca 2019. (tasr)

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte na editori@dennikn.sk.

Najnovšie z kategórie: Svet

Búrka Fabienne si v Nemecku vyžiadala najmenej jednu obeť. Na 78-ročnú ženu spadol v Bavorsku v kempe strom, zomrela na mieste. V Epfenbachu na juhozápade Nemecka spadol strom na auto a ťažko zranil štvorročného chlapca. Búrka skomplikovala všetku dopravu a vyžiadala si veľké škody. (dpa, čtk)

Najčítanejšie

| |