Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Dnes na DennikE.sk

 • Ekonomický newsfilter: Zmätok z vládnych opatrení, každý ich vykladá po svojom. A biznis tíchne
 • Prvá pomoc+: V pondelok 9. novembra začne štát prijímať výkazy k prvej pomoci za október, budú už v zvýšenej výške
 • Sociálne: Na Slovensku sa opäť zavedie pandemický rodičovský príspevok, schválila to vláda
 • Prieskum: Nálada v slovenskej ekonomike sa v októbri zlepšila, dôveru podnikateľov už začala ovplyvňovať druhá vlna pandémie
 • Financie: Na odmeny zdravotníkom, ktorí pomáhali v prvej vlne pandémie koronavírusu, pôjde 37,5 milióna eur
 • Núdzový stav: Smiem si kúpiť balený obed cez okienko?
 • Zasiahla druhá vlna vaše podnikanie? Napíšte nám

Vyššie príspevky pre viac podnikateľov aj SOS dotácia. Aké zmeny vláda schválila v prvej pomoci

Na snímke minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) počas predstavovania Prvej pomoci+. Foto – TASR
Na snímke minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) počas predstavovania Prvej pomoci+. Foto – TASR

Vláda schválila, že bude naďalej poskytovať finančné kompenzácie zamestnávateľom a SZČO zasiahnutých mimoriadnou situáciou. S pripomienkou odobrila úpravy v projekte Prvá pomoc, podpora z neho sa bude týkať už žiadostí za október, predĺži sa aj na január až marec 2021.

Minúta po minúte

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb, ktoré sa ocitnú v karanténe, dostanú infekčný príplatok, schválila to vláda. Podľa ministra práce Krajniaka bude vo výške 200 eur v hrubom a dostanú ho zamestnanci zariadenia v karanténe, ktorí sa budú ďalej starať o klientov.

Obedy zadarmo sa budú vyplácať aj počas pandémie

Obedy zadarmo sa budú vyplácať aj v prípade, že škola alebo jedáleň sú zatvorené, povedal minister práce Krajniak. Ak je zatvorená jedáleň a škola funguje, bude štát uhrádzať obedy prostredníctvom škôl rodičom. Ak je jedáleň otvorená a škola nefunguje, bude sa dotácia uhrádzať školám, aby mohli jedálne fungovať.

Nálada v slovenskej ekonomike sa v októbri zlepšila, dôveru podnikateľov však už začala ovplyvňovať druhá vlna pandémie. Pesimizmus sa najviac prejavil v službách a stavebníctve. Naopak, dôvera v priemysle stúpla najvyššie od apríla 2018.

Októbrové údaje o dôvere v ekonomiku zverejnil Štatistický úrad SR na internetovej stránke. Trojmesačný kĺzavý priemer sezónne upraveného indikátora ekonomického sentimentu vzrástol štvrtý mesiac po sebe na 88,4 bodu. Medziročne bol nižší o 9,8 bodu a zaostal aj za dlhodobým priemerom.

Výraznejší optimizmus sa prejavil len v priemysle, dôvera v stavebníctve klesla najnižšie od júna 2013. Druhý mesiac po sebe sa citeľne znížila dôvera v obchode, mierne u spotrebiteľov.

Na novodobom minime bola ekonomická nálada v júni, keď klesla na 64,8 bodu. Vo februári, teda mesiac pred potvrdením prvého prípadu koronavírusu, bola na 98 bodoch. (e, čtk)

Polícia a armáda pomôžu veterinárom zastaviť šírenie afrického moru ošípaných. Vláda schválila dvoch policajných veterinárnych lekárov a maximálne 15 vojenských na kontroly domácich chovov. (tasr)

Pandemická OČR sa bude vyplácať v závislosti od počtu žiadostí, povedal minister práce Milan Krajniak. Podľa neho sa nedá veľmi rátať s tým, že by sa jej vyplácanie príliš skrátilo, zákonná lehota na výplatu tejto dávky je dva mesiace.

Vláda poskytne Banskobystrickému samosprávnemu kraju 5 miliónov  eur na sanáciu cesty Muráň – Muránska Huta. Dotáciu na opravu cesty, ktorú poškodili prívalové dažde, schválil kabinet.

Zdrojové krytie bude zabezpečené v rozpočte kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Prípadné vyššie náklady odporúča rezort financií hradiť zo zdrojov BBSK.

Na úseku cesty II/531 v okrese Revúca došlo v júni vplyvom masívnych prívalových dažďov k strhnutiu značnej časti cesty, čím došlo k prerušeniu premávky na danom úseku. BBSK túto situáciu riešil sprevádzkovaním provizórnej obchádzkovej trasy a improvizovanou autobusovou dopravou.

„Sprejazdnenie jedného jazdného pruhu treba realizovať pred zimou, pretože súčasná obchádzková trasa môže byť v zimnom období neprejazdná. Obchádzková trasa vedie cez Národný park Muránska planina, kde sú možnosti zimnej údržby obmedzené. Alternatívne obchádzkové trasy cez Revúcu a Brezno sú o desiatky kilometrov dlhšie, čo je problém najmä pre záchranné zložky,“ zdôraznil rezort financií s tým, že ide o významnú dopravnú tepnu, ktorá prepája hlavné cestné ťahy severo-južných koridorov.

Zároveň dodal, že BBSK nie je schopný finančne kryť náklady spojené so vzniknutou mimoriadnou situáciou na úseku cesty v plnom rozsahu, pretože jeho disponibilné zdroje sú v roku 2020 obmedzené najmä z dôvodu negatívneho vplyvu pandémie.

Vedúci úradu vlády Július Jakab na tlačovej konferencii s premiérom Igorom Matovičom a ministrom financií Eduardom Hegerom vyzvali začiatkom októbra stavebné spoločnosti, aby doručili ponuky, za koľko by dokázali opraviť úsek cesty medzi Muráňom a Prednou Horou. Zdôraznili, že na základe týchto ponúk vláda následne uvoľní prostriedky na opravu cesty. Na ministerstvo bolo doručených sedem indikatívnych odhadov nákladov na opravu poškodeného úseku cesty. Pohybovali sa v rozmedzí od 4,9 milióna eur do 9,6 milióna eur s DPH.

BBSK a spoločnosť Skanska SK podpísali zmluvu na opravu poškodeného úseku cesty II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou. Celková cena zákazky je 7,5 milióna eur vrátane DPH. (tasr)

Slovenská republika má z EÚ dostať úver vo výške 630,8 milióna eur, ktorý by mal slúžiť na prekonanie koronakrízy. Vláda dnes schválila návrh na uzatvorenie dohody o úvere s EÚ.

O čo ide:

 • Vláda požiadala 6. augusta EÚ o úver z európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE).
 • Cieľom úveru je zabezpečenie financovania mimoriadnych opatrení, ktoré boli prijaté s cieľom zmierniť vplyv pandémie na zamestnanosť.
 • SR môže z úveru financovať vnútroštátny režim kurzarbeitu a sprievodné opatrenia podľa zákona o službách zamestnanosti od marca 2020 do decembra 2021.
 • Maximálna priemerná lehota splatnosti úveru bola stanovená na 15 rokov.
 • Úver bude možné čerpať v maximálne ôsmich splátkach a v období 18 mesiacov od prijatia vykonávacieho rozhodnutia, t. j. počínajúc 29. septembrom 2020.
 • O výške a uvoľnení splátok, ako aj o výške tranží rozhoduje Európska komisia.

„Prijatie úveru v sume 630,8 milióna eur a podpis dohody o úvere zo strany SR nebudú mať vplyv na zvýšenie dlhu verejnej správy. Úver od EÚ predstavuje pre Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity alternatívu pri financovaní štátneho dlhu inou formou, akou je emisia štátnych dlhopisov. Výhodou úveru od EÚ je výška úrokov, stabilnosť zdroja financovania, ako aj skutočnosť, že predstavuje diverzifikáciu investorskej bázy,“ dodalo ministerstvo financií. (tasr, e)

Vláda súhlasila s predĺžením obdobia nájmu pre Slovenský hydrometeorologický ústav na pozemkoch letiska v Bratislave. SHMÚ tam má budovy a zariadenia, súčasný nájomný vzťah sa končí a je potrebná nová nájomná zmluva.

SHMÚ má v strede prevádzkových plôch postavenú budovu dráhovej pozorovateľne s prístavbou a meteo záhradku, ktorú využíva na potreby zabezpečenia poskytovania leteckej meteorologickej služby a ostatných špecifických činností. Ide o pozemky špecifikované ako prioritný infraštruktúrny majetok.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava ako prevádzkovateľ letiska a vlastník pozemkov a prevádzkových plôch letiska uzatvorila so SHMÚ na pozemky zastavané stavbami SHMÚ nájomnú zmluvu. Obdobie nájmu sa podľa nej končí po piatich rokoch, a to 31. októbra 2020.

V nadväznosti na to SHMÚ listom vo februári požiadal letisko o predĺženie obdobia nájmu o ďalších päť rokov.

Výška ročného nájomného v zmysle predmetnej nájomnej zmluvy je 3476,48 eura bez DPH. Táto suma bude následne počas trvania zmluvy každoročne zvyšovaná o infláciu. (tasr)

Na Slovensku sa opäť zavedie pandemický rodičovský príspevok, schválila to vláda. Nárok na naň majú mať rodičia, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok preto, že ich dieťa dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov pri dieťati s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Dávka sa má týkať aj detí, ktoré sú zverené do náhradnej starostlivosti, alebo ak uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osoby.

„Týmto osobám sa navrhuje poskytovať rodičovský príspevok v rovnakej sume, v akej im bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie,“ uviedlo ministerstvo práce.

Odhaduje mesačný nárast týchto poberateľov o 4340.

Návrh nariadenia myslí aj na ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). Aj keď nepredložia doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu, bude im možné poskytnúť peňažný príspevok na prepravu, a to v paušálnej výške 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

„Ide o ŤZP, ktoré sa nebudú osobne prepravovať na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ale budú využívať doručovaciu službu s cieľom zabezpečenia si potravín a ďalších životných potrieb,“ vysvetlilo ministerstvo. Mesačne by mohol byť príspevok vyplatený 3250 poberateľom.

Ministerstvo navrhuje, aby sa obmedzil osobný kontakt s cieľom predchádzania šíreniu nákazy, a opätovne navrhuje neuskutočňovať úkony, pri ktorých dochádza k fyzickému kontaktu medzi orgánmi štátnej správy a klientom. „Vo vzťahu k doručovaniu sa navrhuje do vlastných rúk doručovať len rozhodnutia,“ priblížil rezort práce.

V oblasti pomoci v hmotnej núdzi sa rozšíria dôvody, pre ktoré sa nebude znižovať dávka v hmotnej núdzi za neúčasť na aktivačných činnostiach. (tasr)

Ekonomický newsfilter: Zmätok z vládnych opatrení, každý ich vykladá po svojom. A biznis tíchne +

 • Slovensko podľa MMF vyčlenilo na pomoc biznisu menej ako iné vyspelé štáty
 • Firmy sa už testovania neboja, dožadujú sa ho
 • Vegeburgery a sójové párky asi prežijú, syry a jogurty budú len z mlieka

Wall Street v utorok uzavrela zmiešane po výraznom oslabení na začiatku nového týždňa. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average aj širší index S&P 500 klesli, technologický index Nasdaq Composite naopak vzrástol.

Investori naďalej pozorne sledujú predovšetkým zvyšovanie počtu prípadov nákazy novým koronavírusom.

Dow Jones v utorok stratil 222,19 bodu alebo 0,80 % a uzavrel na 27.463,19 bodu. S&P 500 sa znížil o 0,30 % na 3390,68 bodu. Nasdaq Composite stúpol o 0,64 % na 11.431,35 bodu. (tasr)

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať