Lesy SR

Školiteľ Miroslava Suju Jaroslav Šálka z Technickej univerzity vo Zvolene hovorí, že nie je členom hnutia Republika. Za hnutie v komunálnych voľbách vraj kandidoval len preto, lebo sa už nedalo zbierať podpisy na nezávislú kandidatúru. „Moja kandidatúra v komunálnych voľbách nijako nesúvisí s tým, že Dr. Suja ako podpredseda hnutia Republika je externým doktorandom na katedre a ja som vedúcim jeho dizertačnej práce.“

Miroslav Suja z hnutia Republika, ktorý vyštudoval telesnú výchovu, bude končiť doktorandské štúdium na lesníckej fakulte vo Zvolene. Nemá pritom žiadny výskum a je len jedným zo spoluautorov prác svojho poslaneckého asistenta. Prorektor, ktorý je jeho školiteľom, kandidoval za Republiku v komunálnych voľbách.

Miroslav Suja. Foto - TASR

Vybrali sme sa do zvyšku čierneho jedľového pralesa v Lomnistej doline v Nízkych Tatrách. Keď na územie dnešného Slovenska prišli Rimania, nazvali takéto lesy silva nigra. Jedľa v minulosti tvorila odhadom 40 percent našich lesov, no lesníci ju z ekonomických dôvodov nahradili smrekom.

V pralese Obrštín v Nízkych Tatrách. Foto – Soňa Mäkká

Parlament schválil zákon o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom majetku štátu, ktorý mal previesť štátnu Rainerovu útulňu na chatára Petra Petrasa ml. Zároveň však schválil pozmeňujúci návrh, podľa ktorého sa nemení vlastníctvo útulne, len sa umožní opakovane uzatvárať nájomná zmluva s doterajším nájomcom na 15 rokov bez nutnosti robiť súťaž.

Lesníci navrhujú, aby bolo 10 % slovenských lesov v bezzásahovom režime, ochranári súhlasia. Ďalších 10 % majú podľa ich predstáv tvoriť plantáže rýchlorastúcich drevín a na zvyšných 80 % by sa hospodárilo prírode blízkymi spôsobmi.

Poslanci neschválili novelu, ktorá by zvrátila prebiehajúcu reformu národných parkov a ohrozila podanie 3. žiadosti o peniaze z Plánu obnovy v sume 815 miliónov eur. S novelou prišli poslanci Tomáš Taraba, Filip a Štefan Kuffa.

Poslanec Filip Kuffa predložil do parlamentu dva pozmeňujúce návrhy k vlastnej novele zákona o ochrane prírody, ktorá je aktuálne v druhom čítaní. Ak by sa zákon schválil, zvrátil by prebiehajúcu reformu národných parkov, zablokoval vyhlasovanie zonácií a európskych chránených území a ohrozil by podanie 3. žiadosti o peniaze z plánu obnovy v sume 800 miliónov eur.

Strážcovia prírody protestujú proti tomu, aby ich namiesto správ chránených území riadila inšpekcia životného prostredia a aby sa venovali najmä vyberaniu pokút. Pozmeňujúci návrh, ktorý novelizuje zákon o ochrane prírody, predložila Anna Zemanová (SaS) k návrhu zákona o turistických trasách, ktorý je teraz v druhom čítaní.

Súčasné zákony umožňujú prideľovať poľovné revíry bez súťaže vybraným ľuďom, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Problémom boli podľa úradu aj predaje odstrelu zveri na dlhé obdobia, tie však vláda po voľbách 2020 zastavila.

Vzácne kone ostávajú na Muránskej planine, ministri sa dohodli na riešení. Prevoz do Topoľčianok by im mohol spôsobiť zranenia, museli by sa prispôsobiť aj výraznej zmene nadmorskej výšky. Navyše by ich chovali v maštaliach.

Minister životného prostredia Budaj rokoval s ministrom pôdohospodárstva Vlčanom o presune koní plemena norik z Muránskej planiny do Národného žrebčína v Topoľčiankach. Ten včera ohlásili pôdohospodári s odôvodnením, že sa s druhým rezortom nedohodli na pokračovaní starostlivosti o kone. K dohode zatiaľ neprišlo.

Rezort pôdohospodárstva presúva 43 koní plemena norik z Muránskej planiny do Národného žrebčína v Topoľčiankach. Tvrdí, že envirorezort neprevzal po spustení reformy národných parkov od štátnych lesníkov kone ani personál a nedošlo k podpisu dohody, ktorá by umožnila podniku Lesy SR využívať pozemky a stavby na Veľkej lúke.

Vranovská celulózka Bukóza znížila výrobu na 60 percent. Jednu z najväčších východoslovenských fabrík ťaží to, že ceny papiera a dopyt po ňom už klesajú, no energie i vstupné drevo sú stále drahé. Recesiu na trhu potvrdzuje aj ružomberská celulózka Mondi SCP.

Obce v susedstve národných parkov môžu po schválení zonácií a zmene kategórie lesov prísť o dane z lesných pozemkov. Ministerstvo im neponúka priamu kompenzáciu v plnej výške, ale dotačný program cez Environmentálny fond. Kritizujú to aj starostovia, ktorí nechcú developerov a drevorubačov v lesoch.

Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR sprístupnil online dáta o ťažbe, zásobách a pohybe dreva. Dáta sledujú od roku 2005, doteraz však boli verejnosti neprístupné.

Mestské lesy Banská Bystrica ponúkli Národnému parku Veľká Fatra do bezzásahovej zóny viac ako 500 hektárov lesov, za čo by im štát vyplácal finančnú náhradu. Žiadajú však zachovanie poľovníctva a starostlivosť o vodný žľab Rakytovo.

Vodný žľab Rakytovo pri Hornom Harmanci. Foto – Soňa Mäkká

Bratislavský samosprávny kraj chce viesť trasu obchvatu Svätého Jura cez rezerváciu Šúr s najvyšším stupňom ochrany a medzinárodne významnú mokraď. Ide pritom o lokalitu unikátnu v celej strednej Európe.

Šúr. Foto – Soňa Mäkká

Lesy SR obhajujú zvýšené ceny dreva nastavené na prvý štvrťrok, ktoré kritizovali jeho spracovatelia. Štátny podnik tvrdí, že pri tvorbe cenníkov zohľadňuje aktuálnu trhovú situáciu v obchode s drevom.

Spracovatelia dreva kritizujú zvýšenie cien listnatého dreva o desiatky percent, ktoré im oznámil podnik Lesy SR. Upozornili na možnosť dočasného obmedzenia odberu dreva aj odstávky niektorých prevádzok, ktoré budú musieť zamestnancov prepúšťať.

Štátne Lesy SR za tento rok vykážu rekordný zisk 30 miliónov eur, teda dvojnásobok doterajšieho rekordu. Podľa ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana sa to podarilo preto, že po zvýšení platov radoví lesníci prestali brať úplatky od odberateľov dreva za jeho preraďovanie do nižších kvalitatívnych tried.

Zatiaľ čo vo väčšine lesov je jedľa na ústupe, v najväčšom slovenskom pralese Stužica sa jej darí a časom tam vzniknú rozsiahle čisto jedľové lesy. Tento zaujímavý fenomén je možný aj vďaka tomu, že sa územie chráni v pomerne veľkom celku.

Jedľovo-bukový prales v Stužici. Foto – Soňa Mäkká

Stužica na slovensko-ukrajinsko-poľskej hranici je najväčším slovenským pralesom, ktorý je zapísaný aj v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Nevyrúbali ho aj vďaka tomu, že postupne ležal v štyroch rôznych štátoch.

Prales Stužica. Foto – Soňa Mäkká

V Tichej doline rastie na miestach bývalej kalamity pestrý les z jarabiny, jedle, smreka a javora. Ak doň nikto nebude zasahovať, o približne 250 rokov bude zo smrekovej monokultúry regulárny prales.

Limbový prales v Tichej doline. Foto – Soňa Mäkká

V Tichej doline už rastie prales. Je to tak vďaka kalamite, vďaka občanom a jednej odvážnej úradníčke, píše v reportáži Soňa Mäkká. Keď tam víchrica vyvrátila celé stráne smrekových lesov, ochranári vedeli, že je to najlepšie riešenie, aby sa monokultúry premenili na pestrý a odolnejší les. Odvozu dreva bránili vlastným telom. Ťažbu napokon zastavila úradníčka, ktorú to stálo miesto.

Tichá dolina. Foto – Soňa Mäkká

Národný park Slovenský raj spustil predaj palivového dreva obyvateľom obcí, ktoré ležia na území parku. Predávajú im bukové a smrekové drevo z  prerezávania mladých lesných porastov a zo spracovania kalamity.

Štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok Ulič sa od začiatku budúceho roka zlúči s podnikom Lesy SR. Ministerstvo pôdohospodárstva chce týmto krokom zachovať pracovné miesta v regióne. (tasr)

Dopyt ľudí po palivovom dreve je o 45 percent vyšší ako v rovnakom období minulého roka, uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva s odvolaním na štátne lesy. Drevo je podľa ministerstva predané na 92 percent toho, čo lesy naplánovali.

Štátny podnik Lesy SR spravujúci polovicu slovenských lesov sa stal terčom kybernetického útoku. Systémy má zablokované už od minulej stredy. Nevie robiť elektronické predaje dreva ani predávať palivové drevo malým odberateľom.

K zlému stavu lesných ciest prispieva aj používanie nekvalitnej lesnej techniky. Ak treba stroj často opravovať, lesníci ťažia aj v daždivom období. „Riešením je prenastaviť kritériá pri výbere dodávateľov ťažbových prác nie na princípe najnižšej ceny, ale kvality,“ hovorí lesník Michal Tomčík.

Do údržby lesných ciest sa dlhodobo dostatočne neinvestuje. Voda, ktorá by mala ostať v lese, tak extrémne rýchlo odteká. Podľa lesníka Michala Tomčíka by na najsúrnejšie vodozádržné opatrenia bolo potrebných aspoň 150 miliónov eur. „Je absurdné, že máme k dispozícii miliardy v rôznych operačných programoch a v rôznych rezortoch a nie sme schopní ich efektívne vyčerpať s pozitívnym dosahom na krajinu.“

Lesná cesta. Foto – Soňa Mäkká

Drevárske firmy vyzvali štátne Lesy SR, aby znížili ceny dreva. Sťažujú sa, že surovina je najdrahšia za tri roky, kým ceny reziva už minulý mesiac klesli. Tiež sa dožadujú, aby vláda dovolila páliť len drevo, ktoré sa nedá využiť na výrobu.

Lesy SR nevyvážajú do zahraničia žiadne palivové drevo ani štiepku, ubezpečuje ministerstvo pôdohospodárstva v reakcii na šéfa envirorezortu Jána Budaja, ktorý volá po regulácii vývozu dreva zo Slovenska. V čase energetickej krízy totiž očakáva zvýšený záujem o palivové drevo.

Nový riaditeľ Lesov SR Ján Marhefka hovorí, že je ochotný vzdať sa vysokého odstupného, ktoré má dostať od Správy Tatranského národného parku. Počká však na ukončenie konaní, ktoré v tejto veci vedie prokuratúra aj Najvyšší kontrolný úrad.

Minister Vlčan hovorí, že kolektívna zmluva, ktorú podpísal nový riaditeľ Lesov SR v Štátnych lesoch TANAP-u, bola v súlade so zákonom. „Po tom, čo sme sa dozvedeli, že sú pochybnosti o podpise kolektívnej zmluvy, sme ju nechali preveriť. Naši právnici nenašli žiadne pochybenie zákona.“

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan vymenoval Jána Marhefku za generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR. Marhefka doteraz pôsobil ako riaditeľ Štátnych lesov Tatranského národného parku. Podľa kolektívnej zmluvy, ktorú podpísal tesne pred ich zlúčením so správou národného parku, by mal budúci mesiac dostať odstupné 64 000 eur.

Generálny riaditeľ Lesov SR Ján Marhefka. Foto N - Soňa Mäkká

Vlčan berie lesy ľuďom a vracia lesníkom, píše Juraj Javorský po výbere Jána Marhefku na čelo Lesov SR. „Vlčan sa postaral o to, aby Vigoda a celý jeho progresívny prístup skončili. Naopak, minister vyrúbal cestičku pre manažéra, ktorý reformu využil na svoj vlastný prospech.“

Nadácia Zastavme korupciu označila za klamstvo tvrdenie ministerstva pôdohospodárstva, že kandidátom na riaditeľa Lesov SR nekládli pri verejnom vypočutí otázky. „Túto možnosť sme využili pri všetkých troch kandidátoch. Je to zdokladované záznamom z vypočutia.“

Agrorezort nepovažuje za korektné spochybňovať výsledok konkurzu na generálneho riaditeľa podniku Lesy SR. Reagoval tak na Nadáciu Zastavme korupciu, ktorá vyzvala ministra Vlčana, aby nevymenoval do funkcie šéfa Lesov SR Jána Marhefku.

Nadácia Zastavme korupciu vyzýva ministra Vlčana, aby do funkcie nevymenoval víťaza konkurzu na šéfa Lesov SR Jána Marhefku. Riaditeľka nadácie Zuzana Petková uviedla, že vysoké odstupné, ktoré bývalý riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u žiada, ho diskvalifikuje v morálnej rovine.

Novým generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy SR bude zrejme Ján Marhefka, ktorý nechal tatranské lesy v strate a vyplatil sebe aj námestníkovi vysoké odmeny. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že ako jediný nevedel na konkurze uviesť žiaden spôsob, ako by riešil problémy s podvodmi pri predaji štátneho dreva.

Generálny riaditeľ Lesov SR Ján Marhefka. Foto N - Soňa Mäkká

Zelený newsfilter: Čo by sa stalo, keby sa miliarda eur na rodinný balíček použila radšej na tepelné čerpadlá.

  • Následky energetickej krízy podľa šéfa IEA: Úspornejšie autá a investície do atómovej energie.
  • Od nového šéfa Lesov SR závisí aj dokončenie reformy národných parkov.

Správa TANAP-u podáva podnet na prokuratúru pre vysoké odstupné bývalému riaditeľovi Štátnych lesov TANAP-u Jánovi Marhefkovi a jeho námestníkovi Jánovi Andrášovi. Marhefka medzičasom vyhral konkurz na riaditeľa Lesov SR. Do funkcie ho ešte musí vymenovať minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.

Lesy SR bojujú s krádežami dreva z odvozných miest v lese. Príčinou je podľa končiaceho riaditeľa štátneho podniku Mateja Vigodu vojna na Ukrajine, ktorá enormne zvýšila dopyt po palivovom dreve aj guľatine. „V dvoch prípadoch sme prichytili páchateľov pri čine, išlo o kamionistov z Poľska,“ hovorí.

Konkurz na riaditeľa štátneho podniku Lesy SR vyhral Ján Marhefka, informovalo ministerstvo pôdohospodárstva. Výberová komisia odporučí ministrovi Samuelovi Vlčanovi, aby ho vymenoval do funkcie. Marhefka je bývalým riaditeľom Štátnych lesov TANAP-u, po ich prechode pod envirorezort chce odstupné 60-tisíc eur.

Do konkurzu na riaditeľa Lesov SR sa prihlásil aj exšéf štátnych lesov TANAP-u, ktorý zároveň žiada od štátu vysoké odstupné, či bývalý šéf českých štátnych lesov, ktorý by zase rád obmedzil pohyb turistov v lesoch. O budúcom riaditeľovi má rozhodnúť minister pôdohospodárstva.

Štátne lesy vypovedia zmluvu na prenájom poľovníckej chaty, kde sa stretávali špičky Smeru s advokátmi. O zmluvu príde poľovnícke združenie Čierny vŕšok, v ktorom je aj Miroslav Bödör.

Štátne Lesy SR hovoria, že skoncovali s podvodnými praktikami zamestnancov pri predaji dreva. Namiesto represie im manažment sľúbil, že usporené peniaze sa využijú aj na zásadné zvýšenie platov. Vlani tak lesy zvýšili zisk z jedného na 12 miliónov eur, ale zdvihli aj výdavky na platy o 17 %.

SaS stojí za svojím členom, dobrovoľným strážcom prírody Miroslavom Martinkom, ktorý zrejme čelí zastrašovaniu. Ochranár vlani pri kontrole odhalil nelegálnu ťažbu dreva. Koncom marca mu zapálili auto.

Poverený riaditeľ štátnych lesov Matej Vigoda odmieta kritiku ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana pre novú nájomnú zmluvu na poľovnícku chatu pri Leviciach, ktorú podpísal s predsedom poľovníckej spoločnosti Čierny vŕšok, stíhaným Norbertom Bödörom.

Odstupné podľa kontroverznej kolektívnej zmluvy v Tatranskom národnom parku zatiaľ žiada jeden z bývalých zamestnancov vo vedúcej pozícii. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča pre Denník N povedal, že rezort stále skúma platnosť kolektívnej zmluvy, predbežné indície však naznačujú, že bola uzatvorená v rozpore s platnou legislatívou.

Nové na Dennikn.sk

11:43Mať odvážne plány má zmysel. Festival Biela noc sa opäť pokúsi spojiť dva svety 11:00Toto vystrihneme: Únik paliem 10:46Netrpel som pre potoky krvi, ale hrôzu odsúdených. A lepšie som pochopil reakcie dôstojníkov počas popráv 10:36Zelený newsfilter: Apple má problém, ktorý môže zvýšiť cenu iPhonov 10:16Najlepší slovenský album #9: Miroslav Žbirka – Nemoderný chalan (1984) 10:13Návrat Gazpromu aj ruských mládežníckych reprezentácií. Podľa UEFA by deti nemali byť trestané za činy dospelých 09:38Urológ Švihra: Niektorí muži sa úplne zanedbávajú. Nevedia si ani správne umyť penis 08:53#MapaTýždňa: Čo sa deje na Ukrajine? Ako sa vyvíja vojna? 07:09Red Bull obhájil titul, Pérez si to komplikuje sám 06:50Slafkovský strelil gól a odvtedy hral výborne. Zdá sa, že našiel sebavedomie aj ideálneho centra 06:28Ekonomický newsfilter: Ódorova vláda (možno) zachránila stovky miliónov z eurofondovVčera 23:52Leško, Šimečka, Kostolný: Ocitli sme sa v dokonalej búrke a Fico to využil. Je líder zvrátenostiVčera 22:28Ako dokáže dobrý učiteľ zmeniť život deťom: Bol som drzý žiak, bez pomoci by som neskončil základnú školuVčera 22:19Hypotéku mi nedajú, zostávam bývať u rodičov. Ako si mladí nemôžu dovoliť vlastné bývanie (+ plány strán, ako to zlepšiť)Včera 22:12Končiaci minister hospodárstva: Plyn skokovo zdražie vyše 90 percentám ľudí, väčšiu pomoc pripravia len pre najchudobnejšíchVčera 22:02Peking alebo Taipei? Politické strany nemajú zhoduVčera 21:54Čo píšu v Rusku o Ficovi: štátna agentúra sa už teší na jeho víťazstvo, analytik krotí očakávaniaVčera 21:42Fico a Pellegrini pôsobili, že sú už dohodnutí. Shemesh, Pataj, Javorský, Szalay a Bezák hodnotia poslednú debatu v RTVSVčera 20:57Newsfilter: Každý hlas pre Matoviča pomáha Ficovi zložiť vláduVčera 20:39Ja som konzervatívny a ty úchylná liberálka, napísal mi cudzí muž. Po čase chcel poslať fotku penisuVčera 20:35Migranti v kampani aj radikáli, ktorí môžu rozhodnúť. Čo spája voľby na Slovensku a v PoľskuVčera 20:25V Marikovej idú krúžkovať toho, čo dal Matovičovi do držky. Asi tam však vyhrá Republika (reportáž)Včera 20:04Manipuluje a vyberá si médiá ako Trump. Ficova taktika pripomína jeho manuálVčera 19:34Prezidentka Čaputová pred voľbami: Nehľadajme dokonalých politikov, nikto taký nie je (celý prejav)Včera 19:05Organizátorka volieb v Petržalke: Nominanti strán do komisií sa odhlasujú, dochádzajú nám náhradníciVčera 18:52Graf dňa: Vývoj na burze potvrdzuje dvojnásobné zdraženie plynu, vláda chce menej dramatický nárastVčera 18:41Slováci sa rozhodujú, či budú voliť svojho favorita alebo posunú do parlamentu menšie stranyVčera 18:35Z eurofondov neprepadnú stovky miliónov, vláda čaká, že ich bude „iba“ stoVčera 18:24Až 15 riaditeľov úradov práce ponúka kandidátka Sme rodina – vyberal ich KrajniakVčera 18:16Ficova odysea: Z nadšenca EÚ, ktorý chcel patriť k jadru, je bojovník za národné záujmy