Reforma súdnictva

Prezidentka Zuzana Čaputová odobrila posunutie súdnej mapy na jún 2023 a podpísala novelu zákona, ktorý sa zaoberá novými sídlami a obvodmi súdov. Minister spravodlivosti Viliam Karas cez narýchlo prijatú novelu presadil aj to, že na nové správne súdy nebudú potrebovať sudcovia previerky.

Viliam Karas poveril plnením úloh predsedníčky Správneho súdu v Bratislave Jeanette Hajdinovú, súčasnú podpredsedníčku Krajského súdu v Bratislave. Minister nevysvetlil svoje rozhodnutie odvolať poverenie pre Evu Behranovú, ktorá uspela v lete vo výberovom konaní.

Sudkyňa Eva Behranová hovorí, že si nie je vedomá žiadnych pochybení, ktoré mohli viesť k jej odvolaniu. Na rozhodnutie ministra spravodlivosti Viliama Karasa zrušiť jej poverenie viesť Správny súd v Bratislave reagovala stručne. „Zrušenie môjho poverenia je jednou z právomocí ministra, ktorú využil.“

Minister spravodlivosti Viliam Karas zrušil poverenie viesť novovznikajúci správny súd v Bratislave úspešnej kandidátke na tento post Eve Behranovej. Pôvodne mali nové správne súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach vzniknúť od januára budúceho roka. Odkladom reformy súdnictva sa však oddialil aj ich vznik na jún 2023.

Poslanci schválili odklad súdnej reformy, ktorý v skrátenom legislatívnom konaní predložil minister spravodlivosti Viliam Karas. Za jeho návrh hlasovalo 106 poslancov zo 138 prítomných. Proti bolo 11 poslancov, zdržalo sa 21. Štart reformy sa tak presúva z januára na jún.

Ústavnoprávny výbor neprerokoval odklad súdnej reformy, ktorý v stredu predložil poslancom minister spravodlivosti Viliam Karas v skrátenom konaní. Výbor nebol uznášaniaschopný. Z 12 členov prišli len štyria – podpredseda Alojz Baránik, Mária Kolíková (obaja SaS), Lukáš Kyselica (OĽaNO) a Juraj Šeliga (Za ľudí).

Poslanci posunuli do druhého čítania návrh o odklade súdnej reformy, ktorý v skrátenom konaní predložil minister spravodlivosti Viliam Karas. Definitívne by mali návrh prerokovať vo štvrtok.

Parlament súhlasil, aby poslanci v skrátenom konaní rokovali o odklade súdnej reformy. Návrh predložil minister spravodlivosti Viliam Karas, ktorý argumentuje, že reforma nie je dostatočne pripravená.

Prezidentka považuje posunutie účinnosti súdnej reformy za potrebné a nevyhnutné. „Minister ma zároveň uistil, že takáto zmena alebo takýto posun v čase a zmena niektorých podmienok nebudú mať žiaden vplyv na čerpanie finančných prostriedkov z fondu obnovy,“ uviedla Zuzana Čaputová po stretnutí s Viliamom Karasom.

Viliam Karas chce zrušiť previerku pre sudcov, ktorí chcú prejsť na správne súdy v Bratislave, B. Bystrici a v Košiciach. Exministerka Mária Kolíková hovorí, že v takom prípade by zriadenie správnych súdov ako nových inštitúcií vlastne stratilo opodstatnenosť.

Vláda odsúva zavedenie súdnej reformy bývalej ministerky Kolíkovej do praxe o päť mesiacov. Návrh ministerstva spravodlivosti reaguje na situáciu spojenú s jej zavádzaním. Novela zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov posúva termín účinnosti reformy z 1. januára na 1. júna 2023.

Nový minister spravodlivosti Viliam Karas na Úrade vlády SR, kde ho predstavil premiér. Foto N - Tomáš Benedikovič

Súdna rada podporila posunutie účinnosti súdnej mapy, ktoré navrhuje nový minister spravodlivosti Viliam Karas. „Navrhované legislatívne opatrenie sa žiadnym spôsobom netýka zmyslu a podstaty už prijatej reformy a nedotýka sa ani záväzkov, ktoré máme voči EÚ pri čerpaní peňazí z fondu obnovy,“ uviedol predseda rady Ján Mazák.

Ústavný súd posúdi súlad niektorých častí reformy súdnictva s ústavou. Opozičný návrh prijal na ďalšie konanie. Zároveň odmietol návrh v časti namietaných zmien v rámci reformy v samotnej ústave.

Nová súdna mapa by mala byť implementovaná rýchlo a bez zbytočných odkladov, píše organizácia Via Iuris. Minister spravodlivosti Karas avizoval zámer posunúť začiatok účinnosti o päť mesiacov od 1. júna 2023.

Eduard Heger priamo neodpovedá na otázku, či súhlasí s návrhom Viliama Karasa odložiť reformu súdnej mapy. „Predseda vlády sa chce osobne oboznámiť s výsledkami auditu, a preto plánuje v najbližších dňoch stretnutie s ministrom spravodlivosti,“ odkázala hovorkyňa.

Minister Viliam Karas tvrdí, že posunutie novej súdnej mapy o päť mesiacov reformu nezmení a ohrozené vraj nie sú ani peniaze z plánu obnovy.  „Vytvárame si len časový priestor, aby sme mohli pokojne pripraviť nástup novozorganizovaných zväčšených obvodov súdov,“ vyhlásil.

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) podporuje ministra spravodlivosti Viliama Karasa v jeho zámere navrhnúť odklad reformy súdnej mapy. Iniciatíva to považuje za rozumné riešenie, informovala hovorkyňa iniciatívy a členka súdnej rady Katarína Javorčíková.

Mária Kolíková po odklade súdnej mapy hovorí, že jej reforma bola pripravená na spustenie už od 1. januára. „Beriem rozhodnutie ministra na vedomie a je mi to ľúto,“ povedala.

Minister spravodlivosti Karas navrhol odklad Kolíkovej súdnej mapy z januára na jún 2023. Tvrdí, že stihne termíny potrebné na čerpanie 183 miliónov eur z plánu obnovy. Premiér Heger sľuboval „kontinuitu zavádzania už prijatých reforiem do praxe“.

Mária Kolíková a jej nástupca na ministerstve spravodlivosti Viliam Karas. Foto N – Vladimír Šimíček a Tomáš Benedikovič

Súdna mapa sa nezastaví, vyhlásil v rozhovore minister spravodlivosti Viliam Karas. Dodal, že ju bude implementovať v zásade v podobe, ako ju schválil parlament, no s prihliadnutím „na organizačno-technické výzvy“, ktoré sú. Čo to znamená, priamo nevysvetlil. Najskôr chce o riešení hovoriť so sudcami, potom ho prezradí verejnosti.

Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková reaguje na stanovisko Európskej asociácie sudcov, ktorá nesúhlasí s možnosťou preložiť sudcu bez jeho súhlasu: „Reforma neráta s presunmi sudcov bez ich súhlasu. Samozrejme, ak nejaký súd zaniká, lebo sa stane súčasťou iného súdu, musí byť zrejmé, kam patria jeho sudcovia.“

Európska asociácia sudcov nesúhlasí s možnosťou preložiť sudcu bez jeho súhlasu. Reaguje tak na zmeny súdnej mapy na Slovensku a žiada o zavedenie opatrení, ktoré by svojvoľnému preloženiu sudcov zabránili.

V Košiciach majú prípravu mestského súdu zabezpečenú tak, aby mohol od januára 2023 plniť svoje základné úlohy. Potvrdil to predseda Okresného súdu Košice I Radoslav Lacko, ktorý sa stane aj predsedom nového súdu.

Predseda Okresného súdu Bratislava I René Milták hovorí, že na súde pripravujú rozvrh práce na budúci rok, keď majú súdy začať fungovať po novom. Vtedy sa z tohto súdu má stať mestský trestný súd. Milták pripúšťa, že na začiatku môžu vznikať neprehľadné situácie.

Predseda Krajského súdu v Bratislave Boris Tóth má o spustení reformy v hlavnom meste od 1. januára 2023 vážne pochybnosti. „Zákonom predpokladané spustenie súdnej mapy v územnej pôsobnosti krajského súdu nie je reálne možné. Určite nie v celom rozsahu,“ myslí si. Najväčší problém vidí pri štyroch nových mestských súdoch.

Minister spravodlivosti Viliam Karas podľa premiéra považuje reformu súdov za prioritu a pokračuje v nej podľa plánu. „Ubezpečujem ľudí, že aj napriek zmene vo vedení ministerstva spravodlivosti bude pokračovať kontinuita zavádzania už prijatých reforiem do praxe,“ dodal Eduard Heger.

Nový minister spravodlivosti Viliam Karas žiada odklad súdnej mapy, uviedol Peter Pčolinský zo Sme rodina. „Sudcovia hovoria, že v januári tu bude justičný armagedon a súdy sa zaseknú. Konštatuje to aj minister, ktorý nás požiadal, aby sme prijali zákon odkladajúci účinnosť súdnej mapy o niekoľko mesiacov, pretože ministerstvo to nie je schopné aplikovať do praxe.“ (pravda)

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková reagovala na text Radoslava Procházku, že začiatkom roka hrozí na súdoch po zavedení súdnej mapy chaos a „logistické peklo“ na bratislavských súdoch. Vysvetľovala, že so sudcami z Bratislavy minulý týždeň hovorili, ako budú od 1. januára nastavené rozvrhy práce a ako sudcovia preberú nové prípady v rámci svojej špecializácie aj v prípade, že ešte nebudú fyzicky premiestnení na súd, na ktorom budú pracovať.

Ústavný právnik Radoslav Procházka očakáva, že súdna reforma sa o štyri mesiace prejaví chaosom. „Nepatrí sa kuvikať, ale s pojednávaniami v januári a pravdepodobne aj vo februári jednoducho nepočítajte. Napokon mnohí sudcovia dodnes nevedia, kde budú od januára sedieť a kam majú pojednávania vytyčovať,“ tvrdí.

Ministerka spravodlivosti poverila vedením Správneho súdu v Košiciach sudcu Ondreja Hvišča, ktorý bol doteraz predsedom správneho kolégia košického krajského súdu. Vznik troch prvostupňových správnych súdov v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave je súčasťou reformy súdnej mapy.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková poverila dvoch úspešných kandidátov na predsedov správnych súdov pre Bratislavu a Banskú Bystricu. V Bratislave súd povedie Eva Behranová a v Banskej Bystrici Peter Molčan.

Ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej odporučila výberová komisia kandidátov na predsedov novovznikajúcich správnych súdov v Bratislave a v Banskej Bystrici. V prípade Košíc nebol úspešný ani jeden uchádzač.

Najvyšší súd peniaze na rekonštrukciu z plánu obnovy nedostane, potvrdila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. „Najvyšší súd tu bol pred plánom obnovy, je tu po pláne obnovy, je to kľúčová inštitúcia justície, jednoznačne musí byť pokrytý v rámci prostriedkov štátu, štátny rozpočet s tým musí rátať,“ povedala.

Ústavný súd odmietol návrh skupiny opozičných poslancov, ktorí považovali za protiústavnú novelu ústavy z decembra 2020 súvisiacu s reformou justície. V podaní poslanci namietali obmedzenie, podľa ktorého súd nerozhoduje o súlade ústavných zákonov s ústavou samotnou. (tasr)

Predseda Najvyššieho správneho súdu v súvislosti so schválením zmeny súdnej mapy zrušil výberové konanie na dvoch sudcov, ktoré sa malo konať v júni. Dôvodom je podľa hovorcu potreba prehodnotiť personálne potreby súdu. (tasr)

Predseda Súdnej rady Ján Mazák hovorí, že jediné vysvetlenie, prečo advokátska komora znovu povolila Davidovi Lindtnerovi pracovať ako advokátovi, je, že ide o nedorozumenie, pretože nemali dosť podkladov a informácií. „Ak by mali tieto informácie a takto by rozhodli, tak by otvorili otázku konzistentnosti vlastného rozhodovania o trestne stíhaných advokátoch, kde situácia konštantne ukazuje, že komora vie zasiahnuť a vie prijať opatrenia.“

Neverím, že keby bol Robert Fico v inej životnej situácii, tak by podporoval také vyjadrenia, aké odzneli na mítingu Smeru v Nitre, hovorí Ján Mazák. „Sám veľmi dobre vie, že je to kontraproduktívne.“ Spätná predstava, že by bol Fico predsedom Ústavného súdu, ako o to žiadal Andreja Kisku, je podľa Mazáka absurdná. Mazák bol vtedy Kiskovým poradcom a vymenovanie Fica mu neodporúčal.

Foto N - Vladimír Šimíček

Prezidentka podpísala súdnu reformu. Najviac sa dotkne okresných súdov, no aj tam si koaliční poslanci vylobovali výnimky. Fungovanie krajských súdov sa veľmi nezmení. V Bratislave budú štyri mestské súdy, v Košiciach jeden.

Pred dvomi mesiacmi to v parlamente vyzeralo tak, že reforma súdnictva nemá šancu, no dnes prešla. „Jednoducho sme sa o tom viac rozprávali, tak to je,“ vysvetlila ministerka Mária Kolíková, ako sa jej podarilo napokon získať podporu celej koalície.

Mária Kolíková priznáva, že jej pôvodný návrh ku krajským súdom bol iný. Ale za veľký posun označila vznik samostatných správnych súdov, ako aj odčlenenie rodinnej a obchodnej agendy krajských súdov. „Chcela som ísť ďalej, ale už toto je veľký krok,“ dodala po hlasovaní.

Od januára 2023 vzniknú samostatné správne súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Za návrh ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorý je súčasťou reformy súdnictva, hlasovalo 92 zo 142 prítomných poslancov.

Parlament schválil okresanú súdnu reformu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Jej návrh podporilo 91 zo 143 poslancov. Zmena sa najviac dotkne okresných súdov, no aj tam si koaliční poslanci vylobovali výnimky. Fungovanie krajských súdov sa veľmi nezmení. V Bratislave budú štyri mestské súdy, v Košiciach jeden.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Foto N - Tomáš Benedikovič

Hnutie OĽaNO by malo podľa poslanca Györgya Gyimesiho hlasovať za súdnu mapu. „Som veľmi rád, že v tejto podobe môžeme hlasovať s pokojným svedomím.“ Dodal však, že dvaja poslanci nebudú hlasovať ani za túto upravenú verziu.

Poslanci pokračujú v diskusii o reforme súdnej mapy. V pléne je v úvode dňa len zopár členov. Napoludnie by sa mal zísť mandátový a imunitný výbor v súvislosti so žiadosťou na vzatie do väzby poslanca Roberta Fica.

Počet krajských súdov sa meniť nemá, čiastočne by sa mala upraviť veľkosť obvodu týchto odvolacích súdov v prípade rodinnoprávnej a obchodnej agendy. V Bratislave majú byť štyri mestské súdy, vyplýva z pozmeňujúceho návrhu k reforme súdnej mapy.

V parlamente sa začala diskusia k reforme súdnej mapy a zriadeniu správnych súdov. Do diskusie sa prihlásilo päť rečníkov písomne. Počas dňa sa v súvislosti s reformou zišli pred parlamentom aj justiční zamestnanci, ktorí proti zmenám protestovali.

Poslanec OĽaNO Milan Vetrák oznámil, že koalícia sa dohodla na stavebných zákonoch a na súdnej mape. O oboch reformách by sa malo v parlamente hlasovať tento týždeň.

Tri najhlasnejšie kritičky súdnej reformy a aktuálneho diania v justícii vyhrali sudcovské voľby do súdnej rady v západoslovenskom volebnom obvode. Jedna z nich žalovala ministerku spravodlivosti, ďalšia sa zastávala súčasného Ficovho advokáta Lindtnera, iná bránila Maroša Žilinku, keď ho kritizovali za zneužívanie paragrafu 363.

Noví členovia súdnej rady. Marcela Kosová, Dana Jelinková Dudzíková, Ayše Pružinec Eren, Peter Bebej a Peter Farkaš. Foto - TASR

Sudcovia a sudkyne si dnes zvolia svojich piatich zástupcov do súdnej rady. Po prvý raz budú voľby regionálne a uskutočnia sa v rámci troch volebných obvodov. Najväčší súboj bude medzi západoslovenskými kandidátmi.

Najväčší súboj v sudcovských voľbách do súdnej rady bude v západoslovenskom obvode, kde volia sudcovia z bratislavského či nitrianskeho kraja aj Špecializovaného trestného súdu. Tam sa podľa bývalého člena Pavla Žilinčíka ukáže, koľkým sudcom „imponuje tzv. justičný populizmus“. Ten sa prejavuje tým, že „sa vôbec nevenuje zlyhaniam a rezervám samotného sudcovského stavu, ale chyby vidí hlavne naokolo.“

Nové na Dennikn.sk

14:38EÚ sa snažila, aby energie a voda boli dostupné pre všetkých. Mali by sme sa nad tým zamyslieť, hovorí sociologička Kusá 13:04Týždeň v európskej ekonomike: Komisia kritizuje Nemecko za príliš štedrú pomoc ekonomike 12:04Vývoj bojov (281. deň): Päť ponaučení aj pre slovenskú armádu z vojny na Ukrajine podľa britských analytikov 11:26Tára vám v hlave otravný vnútorný hlas? Vitajte medzi ľuďmi, hovorí psychológ 11:14Slipknot s albumom The End, So Far hlásia nový začiatok 11:11Prieskum Ipsosu: Najväčšiu dôveru má prezidentka Čaputová, podporuje ju aj väčšina voličov Matoviča 11:00Týždeň v práve Rada Procházku: Pol slova k § 363, vo zvyšku nuda v Brne  10:57Potratili alebo nemôžu otehotnieť. A každú chvíľu dostávajú otázky, kedy bude dieťa 09:04Svetový newsfilter: NATO vie, že Ukrajine v zime nebudú stačiť len zbrane. Čo sa dohodlo v Bukurešti 09:00V pandémii sa topánky opotrebovali menej, ľudia počas klimatickej zmeny niekedy vyčkávajú s výmenou, hovorí manažérka z CCC 08:53Táto vláda stratila dôvod na svoju existenciu 08:19Najhoršia éra v histórii jeho ér na MS. Prečo Nemecko znova zlyhalo 06:35Ekonomický newsfilter: Koalícia cenami energií zabojovala o budúceho voliča 06:18600 slov z MS: Nemci vypadli aj preto, lebo japonská lopta nebola za čiarouVčera 21:16Riaditeľ RTVS Machaj: Odvolanie vedenia správ po Ficovom prejave? Masaker, ale stojím si za tým (+ video)Včera 21:07Aká bola cena francúzskej revolúcie?Včera 20:08Newsfilter: Teoreticky existuje veľa iných možností než návrat Smeru či súčasná katastrofa, ale zatiaľ ich nevidnoVčera 19:19Päťdesiatnička o hľadaní partnera na online zoznamke: Niektorí chceli len sex, z iných sa vykľuli manipulátoriVčera 18:52Graf dňa: Priemysel v strednej Európe čakajú horšie časy, nálada v Česku je najhoršia od štartu pandémieVčera 18:27Žilinka láme demokraciu. Hanebne a drzoVčera 18:21Ako sa z Ruska stal štát totálneho dohľaduVčera 18:16Riaditeľka Vagusu Kárová: Obávame sa, koľko ľudí sa v dôsledku energetickej krízy ocitne na uliciVčera 18:15Wednesday Addamsová vás prenesie späť do Rokfortu. Seriál si vysoké hodnotenia zaslúžilVčera 18:14Mikulec neplánoval spustiť linku na hlásenie úplatkov pre lekárov, Heger na tom trváVčera 17:42Mohli by sme mať školy, ktoré prijmú aj deti s problémami. Sľubné reformy ministerstvo nestíha plniťVčera 17:33Byty sa budú zmenšovať, 50-metrový dvojizbový byt v novostavbách čoskoro nájdete ťažšie, avizuje developer VydriceVčera 17:14Pretekal ako 51-ročný, zomrel 45 dní po konci kariéry. Smrť talianskeho cyklistu opäť apeluje na bezpečnosť na cestáchVčera 17:11Matka Martina Strižinca o jeho coming-oute: Mojou úplne prvou reakciou bol strach, aby mu niekto neublížilVčera 16:51Pellegriniho by brala za premiéra polovica ľudí, väčšina voličov Sme rodina aj tretina SaS (prieskum Ipsosu)Včera 16:43Skúmali deti, ktoré išli do škôlky neskôr: zostali častejšie bez práce, dievčatá menej študovali na vysokej škole