Odpad

Väčšina nezálohovaných fliaš a plechoviek je už podľa zástupcov obchodných reťazcov vypredaná. Od začiatku júla sa na Slovensku budú môcť predávať nápoje len v zálohovaných obaloch.

Väčší stavitelia budú musieť opäť použiť alebo recyklovať aspoň 70 percent bežného stavebného odpadu. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú schválil parlament. Povinnosť sa netýka jednoduchých stavieb pod 300 štvorcových metrov zastavanej plochy.

Riešiť odpady nestačí, potrebujeme opatrenia pre celý životný cyklus, hovorí v rozhovore Katarína Svatíková z OECD. Slovensko podľa nej prijalo viaceré relevantné stratégie a zákony na prechod k obehovej ekonomike, no problém je v ich napĺňaní. (euractiv)

Štátne Rudné bane tvrdia, že sa im podarilo zmierniť znečisťovanie rieky z bane v Nižnej Slanej. Očakávajú, že rozpustených látok vo vytekajúcej banskej vode bude menej o 70 až 80 %. Znečistenie v Slanej spôsobilo hromadný úhyn živočíchov.

Na vybudovanie kompostárne získali Malacky od rezortu životného prostredia dotáciu 2,6 milióna eur. Podľa primátora Juraja Říhu kompostáreň umožní vyrábať štiepku a ekologicky spracúvať zelený odpad z domácností.

USA chcú do roku 2032 prestať na štátnych pozemkoch používať jednorazové plastové obaly. Opatrenie sa bude týkať aj národných parkov. Má to pomôcť obmedziť hlavný zdroj plastového odpadu, ktorého recyklácia v USA stagnuje. (afp)

Poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov na skládky sa v ďalších rokoch zvýšia, zmenu nariadenia vlády schválila vláda. Zvýšením poplatkov chce znevýhodniť uloženie odpadov na skládky pred ich recykláciou.

Mnohé kompostárne vyrábajú nekvalitný kompost, poľnohospodári si s ním odvezú aj semená burín, upozorňuje expertka na spracovanie bioodpadu Martina Gaislová. „Navŕšia zelený odpad na štvormetrové kopy a nechajú to tam ležať tri až dvanásť mesiacov. Vo väčšine kopy sa síce rozložia buriny a rastliny, no nezabijú sa ich semená. Pritom stačí tie kopy znížiť na 1,8 až maximálne 2,3 metra a musíme ich prekopávať minimálne dvakrát do týždňa,“ vraví.

Na Slovensku sa ešte len učíme triediť bioodpad, sú aj mestá a obce, kde ho vyzbierajú veľmi málo. Keď pošlete kuchynský odpad na skládku, nerozloží sa prirodzene, ale zahníva a ničí atmosféru, upozorňuje expertka na spracovanie bioodpadu Martina Gaislová.

Zelený newsfilter: Rakúšania majú veterné turbíny a my nie?

  • Prečo za hranicou naozaj fúka viac.
  • Horiaca skládka pri Novom Sade pripomína Mordor.
  • Razia v dcére Deutsche Bank pre greenwashing.

Skládka odpadu v srbskom meste Temerin horí už týždeň, ľuďom pripomína Mordor z trilógie Pán prsteňov. Skládku tvoria smeti rôzneho pôvodu, a to aj živočíšneho. Úrady sa snažia plamene zasypať štrkom a zeminou, podľa miestnych aktivistov však nereagovali dosť rýchlo. (čtk)

V odpadoch nevychádzame z dát, veľmi nám chýba informačný systém, hovorí Andrea Basilová z firmy Sensoneo. Odpady sú podľa nej konzervatívnym sektorom, digitalizácia však postupne prichádza aj doň. Dáta budú podľa nej kľúčovou súčasťou prechodu na obehovú ekonomiku. (euractiv)

Kosit plánuje vo vranovskom okrese postaviť centrum na triedenie odpadu. V bývalej tehelni v obci Bystré sa chystá investovať 6 miliónov eur. Centrum má z odpadu vytriediť časti, ktoré sa môžu biologicky rozložiť, prípadne zhodnotiť. Spustiť ho chcú vo februári 2024. (tasr)

Bratislavčania, ktorí začínajú triediť kuchynský bioodpad, by nemali hnedé košíky nechávať na balkóne alebo pred bytom – budú lákať mravce, hmyz a potkany, upozorňujú zamestnanci OLO. Odpad z kuchýň sa smie zbierať iba do špeciálnych kompostovateľných vreciek. Každá domácnosť ich v štartovacom balíčku dostane 150.

Každá bratislavská domácnosť si môže vyzdvihnúť hnedý smetný košík na triedenie kuchynského bioodpadu podľa harmonogramu na webe mestskej firmy OLO. Triedenie sa v hlavnom meste spúšťa po mestských častiach. V týchto dňoch sa pripája najväčšia Petržalka, po nich nasledujú Ružinov, Nové Mesto a Rača.

Foto N - Tomáš Grečko

Slovensko sa stalo stredoeurópskym lídrom v triedení plastových fliaš a plechoviek, pochválil sa minister životného prostredia Ján Budaj. Okolité krajiny EÚ – Česko, Rakúsko, Maďarsko či Poľsko systém zálohovania plastových obalov nemajú.

Ľudí so zdravotným postihnutím navrhuje ich komisárka úplne oslobodiť od poplatkov za odpad. „Je potrebné systémové celoplošné riešenie, ktoré by zjednotilo postup samospráv legislatívne, aby odpustenie poplatku nebolo len možnosťou, ale povinnosťou,“ uviedla Zuzana Stavrovská.

Minister životného prostredia Ján Budaj chce zakázať vjazd vozidiel na horské chaty, a to najmä vo Vysokých Tatrách. Zároveň chce s horskými chatármi diskutovať o redukcii odpadu, ktorý vytvárajú.

Firma Rubbertech chce vo Zvolene postaviť prevádzku na výrobu produktov z odpadovej gumy za 2,5 milióna eur. Zamestnať plánujú 32 ľudí. Firmu vlastnia podnikatelia František Hanzen a Peter Vetrák.

Minister životného prostredia Ján Budaj zvolá okrúhly stôl k zvozu vyzbieraných zálohovaných fliaš, reaguje tak na obavy malých obchodov z uskladňovania obalov. Počas Veľkej noci správca systému posilní zvoz vyzbieraných fliaš.

Reštaurácie a bary v Španielsku musia po novom dať zákazníkovi bezplatne v karafe vodu z kohútika, ak o to požiada. Stanovil to od nedele zákon o odpadoch, jeho cieľom je znížiť spotrebu jednorazových plastov. (abc)

Aspoň 70 % nie nebezpečného stavebného odpadu by sa malo opätovne použiť alebo zrecyklovať. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú schválila vláda. Reforma nakladania so stavebným odpadom je súčasťou plánu obnovy.

Výrobcovia nápojov tlačia na štandardy zálohovania, eurokomisia váha. Komisia dodnes nezaviedla minimálne celoeurópske požiadavky na zálohové systémy. Výrobcovia nápojov to chcú zmeniť v novej obalovej smernici. Komisia tvrdí, že potrebuje viac informácií. (euractiv)

Pri záchrane planéty môžu mať zásadnú úlohu deti, dospelí môžu dať na ich prosbu skôr ako na presviedčanie politikov či vedcov, hovorí Kristína Serafin Hudeková, šéfredaktorka portálu Čierna labuť. „Keď príde naše dieťa domov zo školy a poprosí svoju mamu, aby si dávala viac pozor na triedenie odpadu, tak ju to určite viac zasiahne, ako keď to tvrdí človek, ktorého v živote nestretla.“

Energetická kríza vyvolaná vojnou ukazuje, ako sme závislí od plynu a aké veľké riziko predstavuje, vraví Kristína Serafin Hudeková, šéfredaktorka portálu Čierna labuť. „Je tu aj silná loby, ktorá sa snaží ľudí presvedčiť o tom, že zemný plyn je čistý zdroj energie, ktorý nás zachráni pred zmenou klímy.“

Metán je pre atmosféru agresívnejší ako oxid uhličitý, partnerský web Denníka N Čierna labuť ide mapovať jeho úniky na Slovensku. „Okrem plynovej infraštruktúry sú najväčšími zdrojmi metánu v našom regióne veľkochovy dobytka a skládky odpadu,“ vraví Kristína Serafin Hudeková, šéfredaktorka portálu Čierna labuť.

Kristína Serafin Hudeková. Foto - archív KSF

Vytriedený kuchynský bioodpad z Bratislavy končí podľa mestského podniku OLO v bioplynovej stanici Bošany. Mestská firma síce chystá vlastnú kompostáreň pri Slovnafte za 8,7 milióna eur, tá však bude fungovať až v nasledujúcich rokoch.

Z výplne chladničky robia prach na čistenie ropných havárií, z obrazoviek televízorov stavebnú drenáž. Recykláciu elektroodpadu komplikuje, že v elektronike je stále viac plastov a viac batérií, hovorí Jozef Vašina z recyklačnej firmy. (čierna labuť)

Takto môže skončiť aj vaša chladnička, ak ju dáte na recykláciu. Foto – čierna labuť

Česko a Slovensko patria k najväčším exportérom recyklovateľného odpadu v Únii. Odpad by sa mal podľa európskej smernice spracovávať v blízkosti jeho vzniku. Napriek tomu však obchod s recyklovateľným odpadom v Únii dosiahol v roku 2019 12,2 miliardy dolárov. Až 69 percent z množstva prevezeného odpadu tvorí železo. (euractiv)

Denník N pripravuje s portálom čierna labuť investigatívny projekt, v ktorom chceme zmapovať úniky metánu na Slovensku. Tento skleníkový plyn má na klímu až 84-krát silnejší vplyv ako oxid uhličitý, no nedostáva sa mu toľko pozornosti.

V recyklácii stavebného odpadu je Slovensko na chvoste Únie, zmení to reforma. Pri každej väčšej stavbe bude musieť stavebník zrecyklovať alebo opätovne použiť najmenej 70 % stavebného a demolačného odpadu, hovorí návrh reformy od envirorezortu. Nové pravidlá budú platiť pre všetky stavebné investície z Plánu obnovy a odolnosti SR. (euractiv)

Rakúska firma Brantner sa plánuje odvolať proti rozhodnutiu PMÚ o zneužití dominantného postavenia aj tristotisícovej pokute. Rozhodnutie úradu považuje za „nezákonné, skutkovo nepodložené, nedostatočne odôvodnené a právne nesprávne“.

V rozhodnutí Protimonopolného úradu SR o pokute pre Brantner sa píše o „vykorisťovacích praktikách“. Spoločnosť podľa úradu mestám Vrútky a Martin účtovala vysoké ceny za skládkovanie odpadu a zmluvy boli nevyvážené. Denník E získal rozhodnutie pomocou infozákona.

Vysokú, takmer 300-tisícovú pokutu udelil Protimonopolný úrad odpadovej spoločnosti Brantner. Dôvodom mali byť bezdôvodne vysoké ceny za skládkovanie zmesového odpadu z miest Martin a Vrútky na skládke Martin-Kalnô.

Domáci líder vo výrobe recyklovaných hliníkových zliatin si chce v Žiari nad Hronom postaviť novú fabriku za 10 miliónov eur. Confal v nej bude prerábať na produkty aj tie hliníkové odpady, ktoré doteraz upotrebiť nevedel.

Najmenej 70 % hmotnosti stavebného a demolačného odpadu by sa malo opätovne použiť alebo zrecyklovať, navrhuje ministerstvo životného prostredia. Novelu predložilo do pripomienkového konania, s reformou ráta aj plán obnovy.

Kontajnery na drobný elektroodpad v bratislavskom Ružinove sú terčom vandalov. V uplynulých dňoch tam zničili polovicu zo šiestich recykloboxov, na úpravu však musia ísť aj tie, ktoré vandalom odolali. Do budúcna nie je vylúčené ani ich úplné stiahnutie. Rovnaké kontajnery museli vlani stiahnuť aj v Petržalke. (tasr)

Bratislava chystá veľkú investíciu do svojej spaľovne odpadov. Mestský podnik Odvoz a likvidácia odpadu do nej investuje 110 miliónov eur, kapacitu to však zvýši len o desatinu, lebo jeden z dvojice terajších kotlov si firma ponechá len ako rezervu.

Vizualizácia - OLO

Kvalita hračiek sa veľmi rýchlo prejaví pri ich dlhodobom požičiavaní. Zakladateľka Hračnice, ktorá sa inšpirovala aj knižnicami, hovorí, že napríklad hračky Disney v požičovni nemajú. Naopak, uprednostňujú výrobcov, ktorí dodávajú aj náhradné diely.

Zelený newsfilter Tomáša Grečka:

  • Dráma okolo reformy národných parkov má šťastný koniec.
  • Tornáda v USA ukazujú, čo bude, keď sa počasie nedá predvídať.
  • Možno vás toxický odpad na vašom pozemku netrápi, no môžete preň skrachovať.

Požičiavanie hračiek na týždeň je tak akurát, hovorí zakladateľka požičovne Hračnica, ktorej sa veľmi dobre darí aj v pandémii. Čas odsledovala na vlastnom dieťati, ktoré nové hračky spravidla zabavili na päť až šesť dní.

Jana Divišová, zakladateľka požičovne hračiek Hračnica. Foto N – Vladimír Šimíček

Malé obce, ktoré majú na svojom území envirozáťaž, by sa mohli dostať do platobnej neschopnosti, ak od nich štát bude pýtať náhrady za sanáciu. Prezidentka na to upozornila poslancov, keď vrátila novelu zákona o envirozáťažiach, no jej veto prelomili. Teraz majú pol roka na odstránenie chyby.

Obyvatelia Partizánskeho zaplatia v roku 2022 za zber a likvidáciu odpadu rovnakú sumu ako v tomto roku. Nižšiu sumu budú platiť podnikatelia za množstvový zber odpadu, vyplýva to z VZN, ktoré schválili mestskí poslanci.

Okrem Martina vznikne nové centrum na výrobu bioplynu z komunálneho odpadu aj v Nových Zámkoch. Každé zariadenie za celkovo 30 miliónov eur vytriedi a spracuje odpad od štvrť milióna obyvateľov. Postaví ich štátny SPP a rakúsky Brantner.

Zelený newsfilter: Do spustenia zálohovania PET fliaš a plechoviek ostávajú dni

  • Citylighty od Greenpeace pripomínajú, že aj zemný plyn je len fosílne palivo
  • Shell vycúval z ostro sledovaného projektu v Severnom mori

Traja najväčší predajcovia nápojov na slovenskom trhu sa spájajú v oblasti recyklácie plastových fliaš. Skupina okolo Jána Sabola priberá Kofolu a Mattoni do svojej recyklačnej firmy General Plastic. Kofole a Mattoni takéto prevádzky doteraz chýbali.

Veľa zákazníkov si myslí, že ak vrátia tovar do e-shopu, obchod ho ďalej predáva. Nie vždy sa to však deje, v najhoršom prípade môže nechcený darček skončiť ako odpad, hoci e-shopy na Slovensku skôr hovoria o darovaní charite či umelcom.

Zuzana Čaputová vetovala novelu, ktorá vyžaduje od majiteľov náhradu, ak štát odstraňoval z ich pozemkov či objektov škodliviny nebezpečné pre životné prostredie. Prezidentka upozorňuje, že nie všetci vlastníci nesú za environmentálne záťaže zodpovednosť.

Onlinové trhovisko Cyrkl o sebe vyhlasuje, že je ako Tinder medzi firmami produkujúcimi odpad a tými, ktoré ho vedia využiť vo vlastnej výrobe alebo zrecyklovať. Na niektorých druhoch odpadov sa dá pritom dobre zarobiť, lebo ceny druhotných surovín išli nahor.

Európska komisia poslala Slovensku formálne upozornenie, že priveľa neupraveného odpadu z domácností končí na skládkach, čo porušuje jej smernice. Nedostatky zistila na každej zo 111 navštívených skládok.

Nové na Dennikn.sk

Včera 16:18Som len syn farmára. Víťaz 1. etapy na Tour zažil ťažký pád na Paríž-Roubaix aj diskvalifikáciu v BelgickuVčera 11:24Štrnásť najkrajších túr vo Veľkej Fatre z TurcaVčera 10:18Akú má dnes hudba cenu? Odpoveďou bude aukcia, kde chcú vydražiť Dylana za milión libierVčera 08:54Osem poučení z ukrajinskej vojnyVčera 08:54Falošná švédska neutralita nemohla prežiť Putinovu vojnu na UkrajineVčera 08:00Marián Leško: Ak SaS nič neurobí, bude v koalícii za handruVčera 07:09Antonín Panenka: 15 deka salámy, chlieb a uhorka, to bola večera vrcholového športovcaVčera 06:00300 slov z Tour: Senzačná výhra domestika a výsmech novinky, ktorú predstavil aj Sagan00.00 21:46High 5ive: Knihy literárnych hviezd, ktoré sa budú dať čítať až o sto rokov00.00 21:21Blato namiesto potokov a hotely s plnými bazénmi. Sucho je aj tam, kde nebývalo00.00 20:51Kto si dal postaviť takýto dom, musel mať odvahu. Rodina Kollmannovcov ju v 30. rokoch v Nitre mala00.00 20:43Volvo je skvelá správa, len pozor na stimuly a pracovný trh (anketa o piatej automobilke)00.00 20:42Dvakrát po sebe Švédsko: Volvo prichádza v čase, keď vláda schválila švédske transportéry00.00 20:02Od predpovede po objav prešlo skoro 50 rokov. Je Higgsov bozón božská či prekliata častica a prečo pri jeho opise zlyháva jazyk?00.00 19:24Napoleonske jatky a Putinovo inferno: obrazy vojen od Goyových rytín po fotky z Buče00.00 19:23Holandskí dídžeji W&W: V hudbe nie je dôležitý text, ale pocit00.00 19:16Slovenskí hokejisti ostávajú v ruskej KHL. Vo Švédsku by mali problém, u nás to zväz nerieši00.00 19:09Premiér Heger: Na Matoviča a Sulíka som hrdý00.00 19:00Newsfilter: Permanentne na nich útočí Matovič, no dnes mali Sulík a Lengvarský dobrý deň 00.00 18:26Graf dňa: Svetové ceny potravín sa stabilizovali, prinesie to inflačnú úľavu00.00 18:02Sme rodina podporí aj kandidátov na županov zo Smeru a Hlasu00.00 17:26Drahá nevesta Smerodinka sa chce čím skôr rozviesť (udalosti týždňa)00.00 17:15MediaBrífing: Američanky sa boja stíhania pre potraty, usvedčujúce dôkazy môžu poskytnúť internetové firmy00.00 16:26Deti nemajú mentalitu, len rodičov00.00 16:07Prvý sudca z Búrky mieri pred súd. Prokurátor podal obžalobu na Davida Lindtnera00.00 15:50Aká je cena mieru na Ukrajine a aký je slovenský záujem00.00 15:41Firemný newsfilter: Najcennejšia slovenská firma a najväčší automotive subdodávateľ po zakopnutí rastú a Volvo je naše00.00 15:41Dominik Hrbatý: Vajda ma stál ročne ako dvojizbový byt. Kto šetrí na trénerovi, má menšiu šancu00.00 15:20Priveľká zem00.00 15:13Fyzik Tokár: Higgsov bozón je „božskou“ časticou, bez neho by mal tento svet inú formu