Odpad

Európska komisia zažalovala Slovensko aj za to, že neuzatvorilo niekoľko skládok podľa noriem EÚ. Členské štáty mali do roku 2009 uzavrieť staré skládky, len výnimočne bola povolená ich úprava, aby vyhovovali prísnejším štandardom.

Na rieke Drine na východe Bosny sa opäť nahromadili tony odpadu, ktoré sa premenili na plávajúcu skládku. Odpad sa kopí za bariérou neďaleko Višegradu zvyčajne v zime a na jar, keď je v rieke veľa vody. Odpadky tam pritom končia vinou zle spravovaných skládok pozdĺž tokov na Balkáne alebo ich do vody hádžu ľudia priamo.

Plávajúci odpad na rieke Drina v Bosne. Foto - ap/tasr

Množstvo nebezpečného odpadu v EÚ sa od roku 2004 neustále zvyšuje, uviedol Európsky dvor audítorov. Dochádza k tomu napriek opatreniam EÚ na zníženie jeho vzniku. Vytváranie nezákonných skládok je podľa dvora stále lukratívnym biznisom.

Týždeň v európskej ekonomike od autoriek a autorov z portálu Euractiv.sk:

  • Strešná fotovoltika bude povinná, otázkou je kedy.
  • Slovensko posiela na skládky neupravený odpad, hrozí pokuta Európskej komisie.
  • V najbližšom desaťročí budú dominovať ekologické riziká.

Medzi miesta, kde je možné vrátiť zálohované obaly, by mohli pribudnúť siete čerpačiek, hovorí zástupkyňa Správcu zálohového systému Monika Farka. Predajne s plochou menšou ako 300 metrov štvorcových obaly dnes odoberať nemusia. Dobrovoľne je ich v systéme zapojených vyše 1 800.

Celková suma nevybraných záloh za vratné PET fľaše a plechovky je 49 miliónov eur, vyplýva to z priebežných odhadov Správcu zálohového systému. Vyplatených bolo do konca roka 123 miliónov eur. Miera návratnosti zálohovaných obalov sa vlani pohybovala na 71 %, cieľ bol 60 %.

Hoci je v odľahlých obciach Slovenska vracanie zálohovaných PET fliaš najkomplikovanejšie, oslovení obyvatelia si systém pochvaľujú. Poukazujú na čistejšiu prírodu a možnosť si privyrobiť. „Je to jediná dobrá vec, čo táto vláda spravila,” zaznelo od obyvateľov obce Šuľa.

Mechanicko-biologická úprava odpadu pred skládkovaním mala začať platiť tento rok, ministerstvo životného prostredia ju po tlaku odbornej verejnosti posunulo na rok 2024. Samosprávam však ročný odklad nestačí, chýbajú im spracovateľské kapacity. (euractiv)

Veľkú spaľovňu odpadov na Slovensku chce po finančnej skupine Wood & Company stavať aj firma Granya. Spaľovňu za 120 miliónov eur na 100-tisíc ton vytriedeného komunálneho odpadu plánuje stavať pri Hontianskych Tesároch.

Španielska polícia odhalila skupinu, ktorá prepašovala vyše 5000 ton elektrického odpadu z Kanárskych ostrovov do Afriky. Počas akcie zadržali 43 ľudí, podozriví sú z prepravy 331 kontajnerov s použitou elektronikou loďami za posledné dva roky.

Košické mestské zastupiteľstvo schválilo kompromisné zvýšenie poplatku za odpad z 36,86 eura na 45 eur na osobu. Pri množstvovom zbere pre rodinné domy ide o zvýšenie zo 160,16 eura na 194,48 eura. Takáto zmena podľa mesta nepokrýva výdavky spojené s likvidáciou odpadu.

Španielske reštaurácie budú musieť hosťom ponúkať možnosť odniesť si nezjedené jedlo v recyklovateľnom obale. Nariaďuje im to nový zákon zameraný proti plytvaniu potravinami. Okrem toho sa začnú zdaňovať obaly na jedno použitie.

V Košiciach sa zvýšia poplatky pre žiakov v školách a škôlkach, za pohrebné služby aj daň z ubytovania, rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Poplatky za komunálny odpad či poskytovanie sociálnych služieb sa zatiaľ nezmenili.

Vo Zvolene zvýšili poplatok za odpad z 28 na 40 eur. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo, za hlasovalo 18 z 22 poslancov. Mestá a obce sa okrem iného sťažujú na stratu príjmov z podielových daní po zvýšení daňového bonusu na dieťa. (tasr)

Poplatok za komunálny odpad v Senici bude 48 eur na obyvateľa a rok, medziročne sa zvýši o 15,50 eura, schválili to poslanci zastupiteľstva. Občania nad 65 rokov budú platiť o 30 percent nižšiu sumu.

Trnavčania budú od roku 2023 platiť viac za komunálny odpad. Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie poplatkov za odpad z 8 na 9 centov na osobu a deň, ročne ide o zvýšenie z 29,20 eura na 32,85 eura.

Holandsko bude po Novom roku zálohovať aj plechovky od piva a nealko nápojov, záloha bude vo výške 15 centov. Rozhodla o tom holandská vláda už takmer pred dvoma rokmi. Potravinársky priemysel, ktorý má na starosti obalovú techniku a bude sa musieť postarať o recykláciu vrátených obalov, proti zavedeniu záloh protestoval. (tasr)

Problémom nie sú plasty, ale slabý zber a recyklácia, vraví v rozhovore Nicholas Hodac z Únie európskych výrobcov nealkoholických nápojov. Ak by Európska komisia trvala na cieľoch, ktoré sme videli v uniknutej verzii návrhu úpravy obalovej smernice, podľa neho by to bola katastrofa pre malé a stredné podniky. (euractiv)

Obyvatelia Handlovej zaplatia budúci rok viac za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Zvýšenie poplatku o viac ako tri eurá na 32,85 eura schválili mestskí poslanci.

Polícia odhalila nelegálny dovoz odpadu z Talianska. Podľa dokumentov kamión so slovinskou značkou a srbským vodičom doviezol odpadové plasty a gumy, obsahoval však aj textil či tvárové rúška. Smeroval do firmy sídliacej v Dubnici nad Váhom.

Povinnosť obcí a miest upravovať odpad pred skládkovaním sa odloží o ďalší rok na 1. 1. 2024. Navrhlo to ministerstvo životného prostredia pod tlakom obcí a miest. Tie sa sťažovali aj premiérovi Eduardovi Hegerovi, že nie sú pripravené.

Po rozpútaní vojny na Ukrajine sa viac slovenských miest zaujíma o vybudovanie spaľovní odpadu, lebo aj tie môžu nahradiť znižované dodávky energií z Ruska. Hovorí to Ľubomír Šoltýs, spolumajiteľ skupiny Wood & Company, ktorá chce postaviť päť veľkých spaľovní.

V niekdajšej kotolni bratislavskej Starej tržnice je dnes kaviareň a dielňa, kde si môžu ľudia dať opraviť pokazené veci. „Niekedy stačí vec rozobrať, vyčistiť alebo niečo vymeniť a je ako nová. Náhradné súčiastky nemusia byť drahé,“ hovorí projektový manažér Labu Juraj Gavenda. (čierna labuť)

Recyklátori chcú viac čírych a menej farebných PET fliaš. Recyklačné spoločnosti preferujú číre, bledomodré a bledozelené obaly, ktoré dosahujú najlepšie zhodnotenie v nových fľašiach. Ostatné farby je takisto možné recyklovať, no ich použitie v nových fľašiach je obmedzené. (euractiv)

Únia miest sa sťažovala premiérovi Eduardovi Hegerovi na blížiacu sa povinnosť upravovať odpad pred skládkovaním. Samosprávy už skôr žiadali o posunutie termínu z januára 2023 o dva roky, ministerstvo životného prostredia im nevyhovelo.

Na bratislavských cintorínoch ročne ľudia vyprodukujú tisíce ton odpadu, veľkým problémom sú aj umelé ozdoby. Ak je na cintoríne iba jeden kontajner, nemôžeme sa čudovať, že v ňom končí všetko, hovorí riaditeľka odpadárskej firmy. (čierna labuť)

Ústavný súd sa bude zaoberať námietkami prezidentky k zákonu o envirozáťažiach. Zuzana Čaputová sa na súd obrátila v auguste a upozornila na to, že zákon môže mať likvidačné následky na samosprávy.

Samosprávy a zberové firmy žiadajú posunúť zavedenie úpravy odpadu pred skládkovaním o dva roky, čiže od 1. januára 2025. Ak im envirorezort nevyhovie, zvážia vyhlásenie štrajkovej pohotovosti či ostrého štrajku. Ministerstvo však termín neplánuje posúvať.

Eurokomisia do konca novembra predstaví návrh úpravy smernice o obaloch. Do roku 2030 by všetky obaly v EÚ mali byť recyklovateľné alebo znovu použiteľné. Doteraz však nie je jasné, čo to znamená recyklovateľnosť. Odpoveď by mala priniesť upravená smernica. (euractiv)

Rakúska odpadová skupina Brantner uspela s odvolaním proti pokute takmer 300-tisíc eur od protimonopolného úradu. Odvolacia Rada PMÚ pokutu zrušila a prípad úradu vrátila. Sankcia sa týkala poplatkov, ktoré firma účtovala Martinu a Vrútkam.

Podnikateľ Ján Sabol žaluje poslanca Tomáša Tarabu za tvrdenie, že politici nastavili recykláciu plastových fliaš pre jeho firmy. „Taraba svojím výrokom naplnil znaky skutkovej podstaty trestného činu ohovárania a pred trestným stíhaním ho chráni iba poslanecká imunita. Preto podávam aspoň občianskoprávnu žalobu na ochranu cti a dobrého mena, kde Tarabu imunita nechráni.“

Nastavovanie poplatkov za odpady v obci sa nanovo zadefinuje. Zmena, ktorú schválili poslanci, sa týka paušálneho poplatku, neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu aj váženého množstvového zberu drobného stavebného odpadu.

Bratislavskú spaľovňu odpadov vo Vlčom hrdle čaká najväčšia technologická odstávka za posledných 20 rokov. Naplánovaná je od 8. októbra do 12. decembra. Priniesť má zmeny v nakladaní s odpadom vrátane zvýšenia výroby elektriny či tepla aj minimalizáciu skládkovania pri ďalších odstávkach.

Zber kuchynského odpadu je podľa odborníkov drahý, iba ak je zle nastavený. Samosprávy sa sťažujú, že zber kuchynského odpadu, ktorý funguje už vyše roka, je neefektívny. Podľa expertov ho predražuje nesprávne nastavenie a nekomfortný systém. (euractiv)

Spracovanie vytriedeného kuchynského odpadu v kompostárňach a bioplynových staniciach stojí v priemere aj päťkrát viac než uloženie na skládku, ukazuje analýza, ktorú si dal vypracovať Zväz odpadového priemyslu. Mestá a obce rezortu životného prostredia vyčítajú, že nepodporil vznik väčších kompostární a bioplynových staníc. Ministerstvo zase chystá zvýšenie poplatkov za skládkovanie.

V obciach, ktoré zaviedli triedenie kuchynského bioodpadu, sa čierne nádoby plnia menej, ukazuje analýza, ktorú si dal vypracovať Zväz odpadového priemyslu. Väčšina z toho, čo sa vyzbiera, už nekončí na skládkach, ale mení sa najmä na bioplyn a vedľajší produkt digestát. V oveľa menšej miere, než sa očakávalo, sa však z kuchynského odpadu vyrába kompost a hnojivo.

Nápojových obalov v triedenom zbere výrazne ubudlo. Správca systému je s rozbehom zálohovania spokojný. Menej nápojových obalov v žltých nádobách na plastový odpad však neteší zberné dvory, pre ktoré bol predaj PET fliaš dôležitým zdrojom príjmov. (euractiv)

Ľudia bývajúci v okolí skládky môžu mať problém dokázať, že smrdí, ukázal to prípad seneckej skládky v časti Červený majer. Jej prevádzkovateľ – firma AVE SK – spochybňuje aj analýzu, za ktorú mesto zaplatilo 5000 eur. Obyvatelia mesta o pôvode hnilobného puchu nepochybujú, no úradníci povolili rozšírenie skládky.

Mario Hoffmann chce v Strážskom vynoviť čističku odpadových vôd, ktorú mu úrady pred vyše rokom zavreli. Zadlžený bratislavský finančník si na modernizáciu v hodnote 4 miliónov eur našiel spoluinvestorov z finančnej a odpadovej brandže.

Recyklácia nedokáže sama pokryť dopyt výrobcov obalov. Európska komisia chystá úpravu smernice, známa by mala byť na jeseň. Obsahovať by mala aj konkrétne ciele pre podiel recyklovaného materiálu v obaloch. (euractiv)

Vo Sveržove triedia odpad aj obyvatelia vylúčených komunít. „Chce to len venovať ľuďom trochu času a pozornosti a môžu sa stať inšpiráciou aj pre väčšinové obyvateľstvo,“ hovorí miestny starosta. (čierna labuť)

Talianska odpadová mafia si spravila zo Slovenska skladisko. V nelegálnom podnikaní využíva falošné dokumenty a nastrčené firmy, je doň zapletená aj papierovo stomiliardová firma z Hrnčiarskej Vsi.

Nájdený taliansky odpad na Slovensku. Foto - polícia SR

Slovenská bioplynová asociácia sa dožaduje nižšieho rastu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, než navrhla vláda. Tvrdí, že do roku 2030 by bioplynové stanice platili približne päťnásobne viac ako dnes.

Odpadovú mafiu v schengenskom priestore takmer nejde kontrolovať, na vyvážaní smetí do východnej Európy zarába milióny eur, hovorí v rozhovore šéf enviropolície Mário Kern.

Česko verí, že ciele zberu plastových fliaš dosiahne aj bez zálohovania. Do 7 rokov musí zdvihnúť úroveň zberu z dnešných 82 % na 90 %. Zástupcovia priemyslu tvrdia, že na to dobrovoľný zber stačiť nebude, vláda však chce jeho sieť zhustiť. (euractiv)

Do žltých kontajnerov na plast hádžu ľudia aj hračky s batériami, stavebný odpad či vytekajúce farby. Analýza odpadu z Prešova ukázala, že zhruba štvrtina odpadu do takýchto kontajnerov nepatrí.

Plyšový medveď do plastového odpadu nepatrí. Foto – Kristína Červeňáková/Čierna labuť

V žltých kontajneroch na plasty je už výrazne menej PET fliaš, ukázali analýzy zloženia odpadu spoločnosti Natur-Pack. Jej zástupca Marek Brinzík hovorí, že zberové spoločnosti miestami hovoria až o poklese o 90 %. „Samozrejme, pre časť ľudí je zálohový systém ešte stále nepohodlný alebo si naň ešte nezvykli,“ dodal.

Väčšina nezálohovaných fliaš a plechoviek je už podľa zástupcov obchodných reťazcov vypredaná. Od začiatku júla sa na Slovensku budú môcť predávať nápoje len v zálohovaných obaloch.

Väčší stavitelia budú musieť opäť použiť alebo recyklovať aspoň 70 percent bežného stavebného odpadu. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú schválil parlament. Povinnosť sa netýka jednoduchých stavieb pod 300 štvorcových metrov zastavanej plochy.

Riešiť odpady nestačí, potrebujeme opatrenia pre celý životný cyklus, hovorí v rozhovore Katarína Svatíková z OECD. Slovensko podľa nej prijalo viaceré relevantné stratégie a zákony na prechod k obehovej ekonomike, no problém je v ich napĺňaní. (euractiv)

Nové na Dennikn.sk

Včera 21:37Slovensko je dnes podráždené na hranicu explózie: ako viesť debatu s priaznivcami RuskaVčera 18:51Mnohé ženy sú v zoznamovaní neisté a často uprednostňujú len písanie, opisuje Pavol skúsenosti s online zoznamkouVčera 17:01Pozoroval počasie alebo vojenské sklady? Nad Amerikou sa vznášal podozrivý čínsky balónVčera 16:31Kocúrkovo? Každý predsa vie, o čom to bolo. Alebo nie?Včera 15:49Klimatické hnutie nemôže prenechať tému pomoci ľudí pri energetickej kríze extrémistom, vraví aktivistka BromováVčera 14:10Prečo meškajú expresné vlaky? Majú písanú rýchlosť 160, ale rušeň ide len 120Včera 13:55Ísť so Zuzanou Čaputovou na Ukrajinu napadlo nám obom, hovorí Petr PavelVčera 12:24Белорусский дневник: Лукашенко зовет обратно в Беларусь людей, которые уехали после выборов. Зачем и готовы ли беларусы вернуться?Včera 12:22Bieloruský denník: Lukašenko žiada ľudí, ktorí po voľbách odišli, aby sa vrátili. Prečo by mali a sú vôbec ochotní to urobiť?Včera 12:16Pravdivá história scholzovaniaVčera 12:16Putinov brežnevovský momentVčera 11:42High 5ive: Nechali by ste si odpočítavať svoj zostávajúci čas?Včera 10:20Prečo bol Zdeněk Liška geniálny skladateľ? Z online kolekcie týchto 20 filmov je to zrejméVčera 10:16Čo som si odniesla zo Švédska? Že spomaliť v práci má obrovský zmysel, vraví slovenská vedkyňaVčera 09:47tl;dr Hymna do tanca a Rytmus v štýle Bacha. Zašla už umelá inteligencia priďaleko?Včera 07:04Kostolný, Gális: Imrecze ukazuje mafianizáciu politiky. Nedovoľme, aby sa to zopakovaloVčera 07:00Chelsea minula viac ako všetci ostatní dokopy. Kreatívne využila amortizáciu, ktorej pravidlá potom FIFA zmenila03.02 22:15Dlhá cesta do Únie a ešte tvrdšie sankcie pre Rusov (čo ukázal historický samit v Kyjive)03.02 20:14Je tu otázka, či Škriniar bude v Interi za zradcu. Ultras si získal na stretnutí, ešte to musí spraviť na ihrisku03.02 19:00Newsfilter: Konzervatívci skúšajú svoju silu v parlamente 03.02 18:43Graf dňa: Inflácia v Česku sa má vrátiť k dvom percentám už v polovici budúceho roka03.02 18:33Úspešnosť pri umelom oplodnení je stále kolísavá. Patent, ktorý predali slovenské univerzity, to môže zmeniť03.02 18:12V práci sa mu zrazu neotvorili dvere, tak zistil, že ho vyhodili. Prečo Google či Meta masovo prepúšťajú?03.02 17:13Zákaz nedeľného predaja spája OĽaNO so Smerom, návrh má šancu prejsť parlamentom03.02 16:58Najviac oneskorené predčasné voľby (udalosti týždňa)03.02 16:39Danglár: Route 36303.02 16:33Najväčší domáci špecialisti na energetické úspory majú toľko objednávok, že na ne zakladajú investičný fond03.02 16:16Zbormajster z Luníka IX: Rómske deti sa nerodia s tým, že vedia pekne spievať, je za tým kopec driny03.02 16:15Dvaja policajti bojujúci o život aj odchod od partnera tyrana. Čo pozerať na Edisonline, Netflixe či HBO Max03.02 15:53Katka Žbirková: Nové aktivity pomáhajú mne aj fanúšikom, ktorí si mysleli, že Meky je tu naveky a zrazu tu nebol