Denník N

Pravidlá diskutovania

Chceme, aby diskusie Denníka N boli opakom toho, čím sú dnes sociálne siete. Veríme, že prínosná debata nevzniká v prostredí anarchie, ale v bezpečnom priestore so skutočnými menami a s jasnými pravidlami, na ktoré sa dá spoľahnúť. 

Vítame a uprednostňujeme komentáre, ktoré ponúkajú viac ako ostrý názor. Najcennejšie sú príspevky, ktoré prinášajú nové argumenty alebo fakty písané priateľským tónom s cieľom do diskusie prispieť, nie v nej zvíťaziť. Takéto komentáre budú naši moderátori odmeňovať väčšou viditeľnosťou, posúvať vyššie v poradí alebo vizuálne zvýrazňovať.

Toto sú základné princípy, ktorými sa pritom budeme riadiť:

 • Argumenty a fakty sú cennejšie ako názory a emócie.
 • Aj nesúhlas a kritika by mali mať priateľskú tvár.
 • Čím viac sa príspevok drží témy článku, tým viac bude prínosný aj pre ostatných.

Netolerujeme netolerantných. Máme prísnejšie pravidlá v porovnaní s väčšinou internetových diskusií a chceme ich dôsledne uplatňovať. Mazať alebo skrývať budeme najmä:

 • Nenávisť. Akékoľvek prejavy extrémizmu, xenofóbie, homofóbie, rasizmu alebo sexizmu budeme posudzovať prísnejšie, ako to vyžaduje zákon.
 • Osobné útoky na diskutujúcich alebo na novinárov. Obzvlášť prísne budeme posudzovať útoky na ženy, menšiny alebo tých, ktorí sa nemôžu brániť. Na druhej strane, politici a verejní funkcionári musia zniesť viac.
 • Vulgarizmy, hrubý jazyk a posmievanie prinášajú lajky a potlesk na sociálnych sieťach, ale v našich diskusiách nebudú mať miesto.
 • Dezinformácie v podobe odkazov na dezinformačné weby alebo zjavne nepravdivých tvrdenia u nás nedostanú priestor, na internete ho mali až príliš.
 • Trolling a spam takisto nebudeme tolerovať. Nemajú síce presnú definíciu, ale vyhradzujeme si právo zasiahnuť pri opakujúcich sa príspevkoch, ktoré ťahajú dolu celkovú kvalitu diskusie. Platí to aj pre propagáciu nesúvisiacich komerčných produktov, služieb alebo firiem.
 • Protizákonný obsah. Diskusie nemožno používať na šírenie ohováračských, nactiutrhačských, obscénnych a iných protizákonných materiálov. Patrí sem napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog, informácie navádzajúce alebo umožňujúce porušovanie autorského práva a ďalšie príspevky, ktoré môžu potenciálne porušovať zákony SR.

Tieto pravidlá majú napomôcť kultivovanej komunikácii a vzťahujú sa na každého diskutujúceho, ktorý je povinný ich dodržiavať.  

Diskusiu sprístupňujeme iba pre aktuálnych predplatiteľov služby digitálne predplatné, ktorí sa zároveň pod vlastným menom a priezviskom zaregistrovali a požiadali o aktiváciu diskusie prostredníctvom osobitného formulára, v rámci ktorého vyjadrili súhlas s týmito pravidlami diskusií Denníka N. Diskusia môže byť predplatiteľovi aktivovaná až po overení totožnosti a schválení prístupu zo strany našich moderátorov. Na sprístupnenie alebo umožnenie diskusie nie je žiaden právny nárok. Diskusia nie je súčasťou služby digitálne predplatné. Moderátor môže odmietnuť aktiváciu diskusie alebo kedykoľvek deaktivovať prístup podľa vlastného uváženia. Učiní tak hlavne v prípadoch pochybností o skutočnej identite diskutujúceho, nerešpektovaní týchto pravidiel diskusií Denníka N, skončení a nepredĺžení predplatného, snahách o zneužívanie diskusie na postranné ciele či z iných dôvodov, ktoré bude považovať za legitímne.

Diskusia prebieha na webovej lokalite www.dennikN.sk, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť N Press, s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 887 491 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Odoslaním príspevku diskutujúci potvrdzuje, že:

 • Súhlasí so zverejnením obsahu príspevku na danej webovej lokalite prevádzkovateľom, s jeho šírením prostredníctvom internetovej siete a s jeho sprístupnením tretím osobám,
 • Preberá zodpovednosť za obsah príspevku, ktorého je autorom,
 • Nemá nárok na žiadnu autorskú, licenčnú či inú odmenu.

Naši moderátori vykonávajú priebežný monitoring stavu diskusie a proaktívne zasahujú voči nedodržiavaniu týchto pravidiel. V prípade podozrenia z porušovania týchto pravidiel, právnych predpisov alebo neetického správania sa diskutujúceho však môžete aj vy kedykoľvek kontaktovať našich moderátorov na e-mailovej adrese [email protected].

Nezabudnite si prečítať aj súvisiaci dokument: Podmienky spracúvania osobných údajov.