Denník N

Príručky Denníka N pre školy

Denník N vydáva od roku 2017 edíciu vzdelávacích príručiek, od roku 2018 pod hlavičkou Združenia priateľov Denníka N o. z.

Pomáhame pedagógom a študentom rýchlejšie sa zorientovať v dôležitých témach a získať overené fakty z dôveryhodných zdrojov, spracované zrozumiteľnou formou:

 1. Klamstvá a konšpirácie 
 2. Kritické myslenie
 3. Ako fungujú médiá
 4. 100 rokov ČSR
 5. Slovenský štát
 6. Prečo zostať na Slovensku
 7. Mýty o Európskej únii
 8. Mýty o 2. svetovej vojne
 9. November 1989
 10. Voľby 1990/2020 – Víťazi a porazení
 11. Finančná gramotnosť
 12. Čo je dobrá architektúra 1
 13. Hrozby internetu
 14. Vypnutá klíma
 15. Čo je dobrá architektúra 2
 16. Európska únia – história integrácie a nová mytológia
 17. Klíma
 18. Deportácie
 19. Nedajte sa oklamať
 20. Čo je dobrá architektúra 3
 21. Mýty o Maďaroch – Mýty o Slovákoch (dvojjazyčný)
 22. Zelenšie Slovensko (s prílohou Euractiv o ochrane pôd)
 23. Bol to Maďar alebo Slovák? (dvojjazyčný)
 24. Čo je dobrá architektúra 4
 25. Čo vidia deti v mobile?
 26. Ako lepšie rozumieť peniazom

Publikácie doteraz zdarma získalo 463 013 študentov a zasielame ich niekoľkokrát ročne na viac ako 580 škôl po celom Slovensku (údaj k marcu 2024). Dvojjazyčné N magazíny posielame školám s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku a aj školám v Maďarsku, ak o to prejavia záujem. Počet spolupracujúcich učiteľov sme už rozšírili na takmer 680.

Obsah autorsky zabezpečuje redakcia spolu s odborníkmi. Tlač je financovaná v grantovej spolupráci s partnermi, ale najmä s čitateľmi prostredníctvom crowdfundingových kampaní. Ceníme si spoluprácu s podnikateľmi, ich sponzoring a firemné darcovstvo. Sme v kontakte aj s metodicko-poradenskými centrami, občianskymi združeniami, knižnicami, skautskými oddielmi, aktívnymi jednotlivcami a pod.

Ak vás myšlienka projektu oslovila, radi s vami preberieme všetky možnosti spolupráce: [email protected].

Prihláška do projektu pre nové školy a pedagógov je dostupná tu.
Pripomienky učiteľov privítame v našej facebookovej skupine.

Bezplatne si môžete stiahnuť tieto príručky:

Čo vidia deti v mobile


Bol to Maďar alebo Slovák?


Zelenšie Slovensko


Mýty o Maďaroch a Slovákoch


Nedajte sa oklamať


Deportácie


Klíma


Mýty o EÚ 2


Vypnutá klíma


Hrozby internetu


Finančná gramotnosť


Voľby 1990 – 2020


November 1989


Mýty o 2. svetovej vojne


Mýty o Európskej únii


Prečo zostať na Slovensku


Publikácia o Slovenskom štáte


Publikácia o prvej ČSR


Príručka o fungovaní médií


Príručka o kritickom myslení


Klamstvá a konšpirácie


Financovanie školskej edície:

 

 1. Klamstvá a konšpirácie: 1 243 darcov, rekordných 30 063 €, náklad cez 45 000 ks. Po prvom vydaní nasledovala pre trvajúci záujem dotlač a magazín získalo spolu cez 400 slovenských škôl.
 2. Ako kriticky myslieť: 311 podporovateľov, 10 041 €, náklad cez 25 000 ks sa dostal na 270 slovenských škôl. Materiál pripravil Denník N v spolupráci s n. o. Živica.
 3. Ako fungujú slovenské médiá: 402 darcov, 17 252 €, náklad 22 000 ks získalo 430 škôl.
 4. 100 rokov ČSR: 200 darcov, 8 000€, náklad 20 000 ks. V spolupráci s Nadáciou EPH (8 000€) sme ju doručili na 270 škôl.
 5. Téma Slovenský štát a riziko vplyvu kotlebovcov na mladých, oslovili rekordné množstvo darcov, vyzbierali sme 29 000 €.  Na 400 škôl sme odoslali 36 000 ks magazínov.
 6. Prečo zostať na Slovensku: grantová podpora Nadácie EPH (7 500€) a darcov, spolu 11 000€, náklad 14 000 ks. Zásobili sme nimi 370 našich spolupracujúcich škôl.
 7. Mýty o Európskej únii: Na 423 škôl sme v spolupráci s EURACTIV Slovensko, Európskeho parlamentu, Heinrich-Böll-Stiftung (10 000€) a Nadácie EPH (7 500€) odoslali 21 000 ks publikácií.
 8. Mýty o 2. svetovej vojne: 250 darcov, takmer 11 000€. Študentom na 430-tich školách sme rozposlali 12 500 ks výtlačkov.
 9. Magazín 30 rokov Novembra: 220 darcov, suma takmer 10 000€. Partneri projektu: Férová nadácia O2 (4 000€) a Solver IT softwarehouse (1 000€). Získalo ho 18 600 študentov.
 10. Voľby 1990 – 2020, Víťazi a porazení: 330 darcov, 14 700€, odoslaných 16 300 magazínov pre 445 škôl.
 11. Finančná gramotnosť: V spolupráci s Poštovou bankou sme i počas pandémie na 450 škôl odoslali 17 000 ks príručiek.
 12. Čo je dobrá architektúra: V spolupráci so Slovenskou komorou architektov sme mohli na 450 škôl odoslať 10 000 ks inšpiratívnych príručiek.
 13. Hrozby Internetu – v spolupráci s Nadáciou PONTIS a s podporou spoločností ESET (7 000) a správcovi internetovej domény najvyššej úrovne SK-NIC (7 400€), získali školy v máji 2021 spolu 16 900 ks magazínov zameraných na tému internetových nástrah. Registrátorom domény dennikn.sk je spoločnosť Websupport.
  V spolupráci s Férovou nadáciou O2 (9 000€) sme v októbri 2021 získali pre spoluprácu v tomto projekte ďalších 100 základných a stredných škôl a N magazín pre ne vydali v špeciálnom náklade 10 000 ks.
 14. Vypnutá klíma – Portál EURACTIV Slovensko spolupracoval na téme klimatickej krízy a poľnohospodárstva a vďaka finančnému príspevku Európskej komisie sme študentom mohli odoslať 10 000 vzdelávacích príručiek.
 15. Čo je dobrá architektúra 2 – Slovenská komora architektov sa spolupodieľala aj na druhom vydaní magazínu Čo je dobrá architektúra a 10 000 ks získalo opäť 550 škôl.
 16. Európska únia a história jej integrácie – v spolupráci s portálom EURACTIV Slovensko sme študentom opäť mohli odoslať 10 000 ks magazínov.
 17. Klíma – EURACTIV Slovensko rovnako podporil aj prvé číslo roku 2022 určené školám – príručku získalo 10 000 študentov.
 18. Deportácie – v apríli 2022 sme s podporou necelej stovky darcov v crowdfundingu získali 9 175€ a školám doručili 10 000 magazínov.
 19. Nedajte sa oklamať. S prispením Férovej nadácie O2 (7 500€) a 220 podporovateľov (10 430€) dostalo 18 700 študentov N magazín o dezinformáciách. Takmer dvesto škôl z PO a KE kraja získalo dvojnásobný počet.
 20. Čo je dobrá architektúra 3. Slovenská komora architektov podporila i tretie vydanie tématického N magazínu, školám sme mohli odoslať opäť 10 000 publikácií.
 21. Mýty o Maďaroch /Mýty o Slovákoch (dvojjazyčne). Vďaka donorom (7 205€) a s prispením spoločnosti Slovnaft (4 000€) sme prvýkrát rozdelili 11 800 školských príručiek medzi domáce i zahraničné školy. Okrem slovenských (550) o ne prejavilo záujem i takmer 80 škôl s vyučovacím jazykom maďarským, z toho 18 priamo v Maďarsku.
 22. Klíma II. S podporou Euractiv Slovensko získali študenti 12 600 magazínov so špeciálnou prílohou stratégii EÚ na ochranu pôd.
 23. Bol to Maďar alebo Slovák? Druhý dvojjazyčný N magazín podporila viac ako stovka darcov sumou 6 530€ a spoločnosť Slovnaft sumou 4 000€. Získalo ho 10 000 študentov na školách na Slovensku i v Maďarsku.
 24. Čo je dobrá architektúra. Od Slovenskej komory architektov sme získali príspevok, vďaka ktorému získalo magazín 10 000 študentov.
 25. Čo vidia deti v mobile. Spoločnosti ESET a Slovak Telekom podporili vydanie sumou 6 500€. Ďalších 6 585€ vyzbierali darcovia v crowdfundingovej kampani. Študentom sme tak mohli poslať cez 13 000 publikácií.
 26. Ako lepšie rozumieť peniazom. Slovenská sporiteľňa podporila vydanie magazínu sumou 10 000€

V roku 2019 získalo vydavateľstvo N Press za tento projekt cenu za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Nadácie PONTIS – VIA BONA ako víťaz kategórie “Férový hráč na trhu”.

Všetkým podporovateľom srdečne ďakujeme!