Denník N

Dnes píše

Texty múdrych ľudí, ktorých redakcia poprosila, aby pravidelne písali o tom, čo práve teraz považujú za dôležité, spôsobom, ktorý sa im zdá práve teraz najvhodnejší.

Články

Minúta po Minúte

Adam Michnik hovoril o poľskom „géne slobody“; nie som si istý, či by sme Slovensko mohli charakterizovať takýmto jediným kľúčovým slovom, píše Martin Bútora. „Zaostávanie, dobiehanie, prežitie, diskontinuita, sklon zažiariť ako kométa a zhasnúť, schopnosť sebaurčenia, korekcie, príliš pomalé utváranie kultúrneho a sociálneho kapitálu potrebného na budovanie štátu – to všetko spoluutvára gén spoločenstva ľudí na Slovensku.“