Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Téma: Exekúcie

Vláda bude rokovať o ochrane nemocníc pred exekúciami. Minister zdravotníctva Krajčí povedal, že v skrátenom konaní chcú schváliť zákon, ktorý bude chrániť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale nemocnice nebudú mať úplnú exekučnú amnestiu.

Súčasný stav je podľa ministra zdravotníctva protiústavný a súčasná ochrana pred exekúciami bude platiť len do konca roka.

Ústavný súd už povedal, že absolútna exekučná amnestia je protiústavná, a minister Krajčí očakáva, že jeho rozhodnutie bude čoskoro publikované.

Novela zákona o sudcoch a prísediacich sa vracia do parlamentu. Prezidentka novelu nepodpísala, so zámerom zákona súhlasí, prekáža jej technický nedostatok. Novela má okrem iného zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo voľbách do Národnej rady alebo Európskeho parlamentu.

Rozhodnutie prezidentky uvádza ako dôvod nepodpísania zákona nedostatok, ktorý by podľa riaditeľa odboru legislatívy a milostí Kancelárie prezidenta SR Stanislava Gaňu spôsoboval nezhodu s ústavou.

Pôvodný návrh zákona rozširuje dôvody, ktoré by znamenali zánik funkcie sudcu. Prezidentka Čaputová však vidí problém v spôsobe, akým k zániku funkcie dochádza. Ústava SR totiž predpokladá jasný prejav vôle, ktorý je doručený prezidentovi.

Doručením prezidentovi nastáva účinnosť vzdania sa funkcie súdu.

Doručenie prezidentovi však v novele opozičného poslanca Alojza Baránika (SaS) absentuje, čím by v prípade podpísania zákona nastal nedostatok právnej úpravy, keď by sa nevedela určiť účinnosť zániku sudcovskej funkcie.

Prezidentka tak žiada NR SR, aby sa do novely dostalo aj ustanovenie o doručení vzdania sa funkcie prezidentovi. (tasr)

Poisťovňa Dôvera kritizuje zákon o zastavení starých exekúcií ako populistický. „Koľko volebných hlasov získame zastavením exekúcií? Asi takto by sa dalo odôvodniť schválenie populistického vládneho zákona o zastavení exekúcií.“

Zastavenie exekúcií podľa Dôvery nezbaví dlžníkov ich dlhov, zaťaží zdravotné poisťovne zbytočnou robotou a naruší solidaritu v zdravotníctve, pretože z neho odčerpá milióny eur, čo zaručene pocítia aj pacienti.

„Schválenie navyše prichádza v čase, keď lekári trvajú na zvýšení platieb za svoju prácu a nemocnice bojujú s finančnými problémami, ktoré spôsobili populistické rekreačné poukazy a sociálne balíčky,“ dodáva najväčšia súkromná poisťovňa.
Viac k téme: Vyše pol milióna ľudí dostáva druhú šancu. Na čas si vydýchnu od exekúcií

Ministerstvo spravodlivosti trvá na zastavení niektorých exekúcií tak, ako boli predložené do parlamentu. Exekútori podľa ministra Gábora Gála zatiaľ neprišli s návrhom, ktorý by si rezort mohol osvojiť. Oficiálne požiadavky z iných organizácií ministerstvo nedostalo.

„Exekútori mali predovšetkým požiadavky na financie, chceli zvýšiť paušál. Povedali sme im, že musia klopať na ministerstvo financií, nie sú to výdavky ministerstva spravodlivosti. (…) Ministerstvo financií nám prikleplo, že môžeme dať 35 eur za jeden exekučný spis. V tomto nemáme priestor na rokovanie,“ reagoval Gál.

Výška navrhovanej paušálnej odmeny podľa Slovenskej komory exekútorov (SKE) nezohľadňuje skutočné náklady, ktoré exekútori vynaložili na úkony v exekučnom konaní – sú násobne vyššie ako navrhovaný paušál.

Otázku financií už rezort spravodlivosti podľa ministra v tomto prípade nedorieši. Exekútori podľa neho neprišli s takým návrhom individuálneho zastavenia exekúcií, ktorý by garantoval, že staré exekúcie nezostanú na súdoch.

Komora totiž podľa Gála požadovala, aby zastavovanie exekúcií nebolo plošné. „Aby si exekútori mohli vyberať, u koho zastavia exekúciu a u koho nie. S tým nemôžeme súhlasiť. Časť exekútorov túto možnosť už mala, vôbec sa to nevyužívalo,“ uviedol minister.

Podľa Gála je potrebné v dohľadnom čase doriešiť „milióny spisov“, ktoré zahlcujú a spomaľujú celý súdny systém. „Sťažuje to výkon spravodlivosti, na ktorý sú súdy zriadené – nie nato, aby sme spravovali súkromné pohľadávky,“ doplnil.

Nová legislatíva má ukončiť staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa má podľa návrhu zastaviť, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. Návrh zákona je aktuálne v parlamente v druhom čítaní.

SKE nevylúčila, že by sa pre návrh mohla obrátiť na Ústavný súd. (tasr)

Minister spravodlivosti Gábor Gál nechce stiahnuť návrh zákona o zastavení starých exekúcií, považuje ho za spravodlivý. „Očakávajú ho nielen občania, ale aj samotní exekútori, pričom od mnohých mám ohlasy, aby sa etapa nevymožiteľných exekúcií už skončila,“ uviedol Gál.

Zastavenie starých exekúcií podľa neho neznamená škrtanie dlhov, naopak, vláda chce odbremeniť súdy, ktoré podľa Gála nie sú určené na to, aby spravovali cudzie pohľadávky, ale aby súdili.

„Očakávam, že výkon spravodlivosti bude rýchlejší, čo pocítia aj občania, ktorí sa skôr dostanú k prerokovaniu ich vecí. Návrh preto nestiahnem,“ hovorí minister.

Hoci zastavenie starých exekúcií prinesie so sebou určité finančné náklady, podľa Gála sa odbremenením súdov nebude zo štátneho rozpočtu utrácať na neefektívne spravovanie exekúcií. „Pôvodné prehnané nároky výšky náhrad pre exekútorov museli byť ustanovené na jednotnú prijateľnú sumu, ktorou ministerstvo financií chcelo ustrážiť štátnu pokladnicu,“ doplnil.

Mnohí dlžníci sa odľa neho vďaka opatreniu budú môcť zapojiť do legálneho pracovného procesu a prispievať tak do systému. „V prípade, že dôjde k opätovnej exekúcii, s príjmom už budú môcť svoje dlhy splácať. Ostatní dlžníci, ktorí túto možnosť mať nebudú, majú stále možnosť oddlžiť sa prostredníctvom osobného bankrotu. Stačí, aby navštívili centrum právnej pomoci, ktoré im s tým pomôže,“ priblížil Gál.

Slovenská komora exekútorov (SKE) požiadala ministra spravodlivosti Gábora Gála, aby návrh zákona stiahol z Národnej rady. Komora upozorňuje, že navrhovaná legislatíva je neprijateľná, ministerstvo podľa nej návrh predložilo bez vedomia SKE. Exekútori sa tiež obávajú, že návrh môže byť protiústavný. Nová legislatíva podľa exekútorov nepomáha dlžníkom, ktorí sa poctivo snažia splácať svoje záväzky, a preferuje pomoc tým, ktorí ich z rôznych príčin nesplácajú. (tasr)

Ak sa schváli zákon o ukončení niektorých exekúcií, dosah na budúcoročný rozpočet by mal byť viac ako 34 miliónov eur. Ministerstvo spravodlivosti avizuje, že výsledná suma ešte nie je konečná. Závisí od počtu výnimiek v zákone a taktiež od paušálnej sumy trov starých exekúcií, na ktoré má exekútor nárok.

Pripravovaný materiál predpokladá, že vplyv na rozpočet verejnej správy bude na rok 2020 predstavovať 34,24 milióna eur, na rok 2021 4,22 milióna eur, na rok 2022 3,29 milióna eur a na rok 2023 1,43 milióna eur.

„Pre korektnosť je potrebné uviesť, že aj keď dosah na rok 2020 vyzerá ako vysoký, v skutočnosti ide len o to, že tým, že sa zastavenie exekúcií urýchli, urýchli sa aj vynakladanie prostriedkov, ktoré by v prípade, že tento zákon nebude prijatý, štát aj tak platil,“ uviedla hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová s tým, že tento postup sa dá ilustrovať na príklade predčasného splatenia hypotéky, ktorá by sa mohla splácať ešte ďalších 20 rokov. „Našou snahou je, aby sa súdy starými exekúciami počas ďalších 20 rokov nezaoberali,“ pripomenula.

Drobová zároveň informovala, že návrh zákona bol predložený na záverečné posúdenie vplyvov Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov, na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, Legislatívnej rady vlády SR, ako aj na rokovanie vlády SR.

Právnou úpravou by sa ukončili exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. (tasr)

Sme rodina v parlamente znovu predloží návrh exekučnej amnestie. Návrh má umožniť, aby po zaplatení dlhu boli občanovi odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky by podal návrh na zastavenie exekúcie.

Návrh zákona tiež stanovuje výšku pohľadávky občana SR voči správcovi pohľadávky nepresahujúcu 10.000 eur bez príslušenstva.

V júni minulého roka návrh zákona o exekučnej amnestii poslanci hnutia nepresadili, plénum Národnej rady SR ho vtedy odmietlo. (tasr)

Exekúcie, ktoré sú staršie ako päť rokov, už nemajú význam a zaťažujú súdy, myslí si Gábor Gál. „Keď človek za päť rokov nenadobudol majetok ani financie, už ich ani nebude mať,“ povedal minister spravodlivosti.

Exekúcie sa podľa neho umelo predlžujú. „Ak by veriteľ chcel zastaviť exekúciu, musel by zaplatiť exekútora, a to sa mu nechce. Tak sa stalo, že máme viac ako tri a pol milióna exekúcií starších ako päť rokov, čo veľmi zaťažuje najmä malé súdy.“

Pokiaľ sa stane, že exekúcie budú pokračovať, budú sa podľa ministra spracovávať elektronicky. „Určite nie každá exekúcia bude pokračovať, môže sa to stať, ale potom už budú exekúcie po novom, čiže elektronicky. Nám to pôjde preč, povedzme z okresného súdu do Banskej Bystrice elektronicky. Tam už to dokážeme spracovať, systém to nezaťaží. Určite vyfiltrujeme to, aby nepokračovali staré exekúcie, ktoré už nemajú čo na tých súdoch exekvovať,“ priblížil Gál s tým, že návrh zastavenia starých exekúcií by mal byť v prvom kvartáli roka 2019 pripravený na rokovanie vlády. (tasr)

Exekúcie staršie ako päť rokov budú zo zákona zastavené. Počíta s tým exekučná amnestia, ktorú čoskoro predstaví minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Opatrenie nebude znamenať zánik dlhov.

Mimoriadne opatrenie by sa malo týkať okrem štátnych a verejnoprávnych aj súkromných pohľadávok.

Samotných dlhov sa teda ľudia nezbavia, opatrenie však odľahčí súdy. Z necelých dvoch miliónov exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017, ktoré ležia na súdoch viac ako päť rokov, by mohla podľa Gála odbudnúť až polovica – milión spisov.

Minister informoval, že v koalícii už dospeli k zhode v otázke exekučnej amnestie. „Zúžili sme to na jednu verziu, teraz dopisujeme dôvodovú správu a ide to do medzirezortného pripomienkového konania, ide to normálne legislatívnym procesom ďalej,“ objasnil aktuálny stav príprav.

Napokon uspel variant, ktorý Gál preferoval. „Exekúcie staršie ako päť rokov zo zákona budú zastavené,“ vysvetlil s tým, že bude rad výnimiek, napríklad exekúcie na výživné. „Ostatné exekúcie, ktoré majú viac ako päť rokov, sú nedobytné, tak sa zo zákona zastavujú,“ doplnil.

Gál vysvetlil, že opatrenie nebude znamenať zánik dlhov. „Každý bude mať tú možnosť, aby ju znovu podal, keď si myslí, že tá jeho exekúcia môže byť úspešná, tomu nebránime, tá pohľadávka nezanikne, ale držať staršie exekúcie ako päť rokov sa neoplatí,“ zdôraznil.

V hre bola v záverečnej fáze aj skutočná exekučná amnestia, kde by sa okrem zastavenia exekúcií na súdoch ľudia zbavili svojho dlhu po zaplatení jeho časti. Reč bola v tomto prípade o dlhoch voči štátu a jeho inštitúciám. Minister si z ústavného hľadiska nevedel predstaviť, že by sa exekúcia mohla vzťahovať aj na súkromnú sféru.

Exekučnú amnestiu začala pripravovať ešte bývalá ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd). Podľa nových pravidiel sa exekúcia fyzickej osoby, kde sa nič nevymáha, bude v budúcnosti po piatich rokoch automaticky zastavovať. Podobnú situáciu chcela ministerka aspoň čiastočne docieliť mimoriadnym opatrením aj v prípade starých exekúcií. To by odľahčilo súdy a zastavilo rast nákladov štátu spojených s ťažko dobytnými pohľadávkami.

Rezort spravodlivosti dávnejšie informoval, že na súdoch leží 3,74 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica staršia ako päť rokov a veritelia ich nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady.

Navrhované mimoriadne opatrenie by nadviazalo na minuloročné zmeny – zavedenie jediného Exekučného súdu pre celé Slovensko a úpravu podmienok osobného bankrotu. Podľa prepočtov ministerstva je exekučná amnestia potrebná preto, že zvládnuť štandardnými spôsobmi situáciu na súdoch zahltených starými exekúciami by trvalo zhruba desať rokov. (tasr)

Exekučná amnestia podľa Fica nepatrí medzi najvyššie priority súčasnej vlády. Realizovať by sa mohla po častiach a najprv prídu na rad ľudia, ktorí si to reálne zaslúžia, povedal premiér v RTVS.

Pri odpúšťaní samotného dlhu treba z jeho pohľadu pomáhať ľuďom, ktorí si to reálne zaslúžia. Ako príklad uviedol mladé rodiny a dôchodcov.

Premiér vysvetlil, že ide o ťažkú tému a koalícia zatiaľ nedospela k záveru, ako by mala exekučná amnestia vyzerať. „V nejakom rebríčku priorít exekučná amnestia nie je na prvých piatich-šiestich miestach. Ona je určite niekde dole,“ deklaroval.

„Preto aj ja nepôjdem najprv za ministrom financií v štýle, že daj mi peniaze na exekučnú amnestiu, a koľko máš, tak to prispôsobím. Najprv si povieme, čo chceme dať ľuďom, ktorí si to zaslúžia, a potom možno zostane nejaký objem peňazí, ktorý prispôsobíme, lebo amnestia sa dá robiť aj vo viacerých krokoch. Ona nemusí byť robená naraz,“ povedal Fico.

Koalícia, ktorá od začiatku januára rokuje o návrhu ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd), sa podľa premiéra zhodla, že treba riešiť situáciu na súdoch, kde dnes leží 3,4 milióna exekučných spisov. „Čiže je to veľká téma, ale musíme sa venovať aj ľuďom, ktorí si takéto problémy nevyrobili,“ naznačil Fico s tým, že jeho vláda chce prioritne riešiť otázky typu podnikové nájomné bývanie alebo podpora cestovného ruchu. (tasr)

Odmeny exekútorov nebudú oslobodené od DPH. Parlament neprijal návrh novely exekučného poriadku od hnutia Sme rodina. Tí tak chceli zabezpečiť zníženie nákladov na exekúciu pre dlžníkov o 20 percent. (tasr)

Andrej Danko vyhlásil, že podporí exekučnú amnestiu. „Generálny pardon musí prísť,“ povedal v relácii RTVS Sobotné dialógy.

Ministerstvo spravodlivosti v súčasnosti chystá návrhy, ako by amnestia mohla vyzerať. Koalícia by z nich v najbližších mesiacoch mala vybrať ten, ktorý predloží do parlamentu. „Chcel by som zastaviť exekúcie hlavne pre ľudí, ktorí sa pre ne nemôžu zamestnať,“ povedal Danko.

Exekučnú amnestiu chce podporiť aj opozičné hnutie Sme rodina. Predseda Boris Kollár v relácii pripomenul, že túto tému tlačili už pred voľbami. „Keď sme však potom predložili naše návrhy do parlamentu, koalícia za ne nehlasovala a pripravila svoje vlastné,“ povedal Kollár.

Exekučná amnestia už závisí len od konečnej dohody koaličných partnerov. Ministerka spravodlivosti Žitňanská pracovný návrh predstavila, ale rozhodnutie je už len na lídroch vládnych strán. Žitňanská verí, že v januári bude jasné, ako sa dohodli.

Pripravovaná exekučná amnestia je nesystémové riešenie, ktoré môže v budúcnosti znížiť vymožiteľnosť práva na Slovensku. Upozorňujú na to exekútori zo Slovenskej komory exekútorov. Osobné bankroty sú podľa nich lepšie pre ľudí aj štát.

Slovenská komora exekútorov (SKE) privítala „výrazné zjednodušenie osobného bankrotu“ ako inštitútu pre ľudí, ktorí si nevedia vlastnými silami poradiť s následkami exekúcie, prípadne sa dostali do dlhovej špirály a pre exekúcie pre nich nie je zaujímavým riešením ani nájdenie si riadneho zamestnania.

„Nárast čísiel žiadateľov o osobný bankrot potvrdzuje, že toto opatrenie sa stretlo s pozitívnou reakciou u ľudí,“ uviedla hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.

Pripravovanú exekučnú amnestiu považujú exekútori za nesystémové opatrenie, ktoré má do budúcnosti potenciál znížiť vymožiteľnosť práva na Slovensku. Poukazujú na nárast a nesplácanie záväzkov dlžníkov aj v prípadoch, kde doteraz neevidovali žiadne problémy. Vidia za tým možnú špekuláciu ľudí, ktorých sa môže týkať ohlasovaná  exekučná amnestia.

„Exekučná amnestia je nespravodlivá voči všetkým, ktorí poctivo splácajú svoje záväzky a neprenášajú vlastné bremeno na prostriedky všetkých daňových poplatníkov,“ uviedli exekútori.

Rovnako je táto amnestia podľa nich nespravodlivá voči tým, ktorí sa rozhodli využiť inštitút osobného bankrotu, splnili jeho finančné aj administratívne podmienky a sami sebe do budúcnosti obmedzili prístup k možným úverovým zdrojom.

„A je nespravodlivá aj voči veriteľovi, teda štátu v podobe všetkých jeho daňových poplatníkov, ktorí sa nadobro zrieknu svojich pohľadávok,“ doplnila SKE, podľa ktorej je exekučná amnestia zlý signál pre všetkých poctivých a povzbudenie pre nepoctivých.

Exekútori pripomínajú jeden z častých argumentov uvádzaný v prospech exekučnej amnestie. A to je počet exekúcií, ktorých má byť vyše tri milióny. Exekučná amnestia má tento počet znížiť. Exekútori uvádzajú, že podľa Centrálneho registra exekúcií sa exekúcie týkajú spolu 968.986 fyzických osôb, medzi ktorými sú aj podnikatelia-živnostníci.

Z toho 517.908 osôb rieši jedno exekučné konanie, na 152.154 ľudí sú vedené po dve exekúcie, trom konaniam súčasne čelí spolu 79.243 fyzických osôb. Po sedem a viac exekúcií je evidovaných na 107.141 ľudí. „Tieto dáta ukazujú, že pre takmer polovicu ľudí postihnutých exekúciou nejde o jednorazovú, možno náhodnú udalosť, ale že v mnohých prípadoch sa z toho stal nebezpečný systém,“ upozorňuje SKE. (tasr)

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať