Denník N

Nedeľná nekázeň

Články

Minúta po Minúte

Ako chceme hovoriť s Bohom, keď nevieme hovoriť s človekom? pýta sa Anna Polcková v Nedeľnej nekázni. „Za lepšiu budúcnosť sa dobre modlia tí, ktorí konajú v prospech každého človeka. Neobhajujú neobhájiteľné. Nezamlčujú násilie páchané na bezbranných. Neuspokojili sa so svetom, v ktorom sme sa rozdelili na veriacich a ateistov, konzervatívcov a liberálov, väčšinu a menšiny, podľa náboženstva, rasy, pracovného uplatnenia, vplyvu, výšky bankového konta.“

Nedeľná nekázeň Petra Križana: „Legenda hovorí o Kristovom znaku na štandardách víťazných vojenských práporov. Ale mimo legendy to bolo najväčšie víťazstvo pre kresťanstvo, ktoré sa po roku 313 stalo vďaka znameniu kríža štátnym náboženstvom celej ríše. Kríž sa postupne rozmohol, ohromne sa nadužíva a aj zneužíva. Mal len odkazovať na duchovno, ale stal sa nástrojom mágie a poverčivosti.“

Dá sa v krajine, kde sa akceptuje nerovnoprávnosť, sexizmus, pohŕdanie inakosťou, pokojne žiť? píše farárka Anna Polcková v Nedeľnej nekázni. „O akých kresťanských hodnotách sa hovorí, keď sa ľudia prehliadajú, biblické texty sa vytrhávajú z historického a kultúrneho kontextu a využívajú sa ako zbraň namierená proti ženám a deťom, voči mladým, ktorí odmietajú mlčať o skúsenostiach zneužívaní v cirkvi, alebo proti queer menšine?“